دکسترومتورفان

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف دکسترومتورفان

دكسترومتورفان براي درمان علامتي سرفه هاي بدون خلط ناشي از گلودرد ساده و سرماخوردگي يا محرك هاي استنشاق شده بكار مي رود.

مکانیسم اثر دکسترومتورفان

دكسترومتورفان با اثر مستقيم بر مركز سرفه در بصل النخاع، بازتاب سرفه را تضعيف مي كند.

فارماکوکینتیک دکسترومتورفان

متابوليسم دارو كبدي بوده و بسرعت و بميزان وسيعي به متابوليت فعال دكستروفان تبديل مي شود. اثر دارو طي 30 دقيقه شروع و براي 6 ساعت باقي مي ماند. دكسترومتورفان عمدتاً از كليه ها و به صورت تغيير نيافته يا متابوليت دفع مي شود.

عوارض جانبی دکسترومتورفان

سايكوز سمي(فعاليت مفرط ، توهمات بينايي و شنوايي) پس از مصرف 30 ميلي گرم يا بيشتر از دارو گزارش شده است. با مصرف مقادير خيلي زياد دارو ضعف تنفسي گزارش شده است.

تداخلات دارویی دکسترومتورفان

در صورت مصرف همزمان با فراورده هاي حاوي الكل، داروهاي كاهنده فشار خون با اثر مضعف CNS مانند كلونيدين و متيل دوپا، داروهاي مضعف CNS بويژه بيهوش كننده ها، باربيتوراتها، داروهاي مخدر شبه ترياك يا ضد افسردگي هاي سه حلقه اي، ممكن است اثرات مضعف CNS اين داروها يا دكسترومتورفان تشديد شود. مصرف همزمان مهار كننده هاي مونوآمين اكسيداز (MAO) از جمله فورازوليدون و پروكاربازين، ممكن است باعث بروز بحران آدرنرژيك، كلاپس، اغماء، سرگيجه، تهييج، افزايش فشار خون، افزايش دماي بدن، خونريزي داخل مغزي، بيحالي، تهوع، رفتار جنون آميز، اسپاسم و لرزش شود.

هشدار ها دکسترومتورفان

در صورت وجود آسم، عيب كار كبد و يا سرفه خلط آور بايد با احتياط مصرف شود.

توصیه های دارویی دکسترومتورفان

1. دارو ممكن است باعث اعتياد شود.
2. در صورتي كه تا 7 روز پس از مصرف دارو سرفه ادامه داشت يا در صورت تب شديد، بثورات جلدي يا سردرد مداوم همراه با سرفه، به پزشك مراجعه گردد.

دارو های هم گروه دکسترومتورفان

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation Unknown whether distributed into milk but likely based on low molecular weight.e Preparations containing alcohol should be avoided in nursing women.e Preparations that do not contain alcohol probably are safe
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
18769
00407
00405
00406

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص دکسترومتورفان پورسینا 15 میلی گرم
قطره دکسترومتورفان-الحاوی
شربت دکسترومتورفان البرزدارو 60 میلی لیتر
شربت دکسترومتورفان خوارزمی 60 میلی لیتر
شربت دکسترومتورفان مینا 15میلی گرم/5میلی لیتر
شربت دکسترومتورفان پورسینا 15میلی گرم/5 میلی لیتر
شربت دکسترومتورفان رها 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
شربت دکسترومتورفان تولیددارو 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
شربت دکسترومتورفان-الحاوی 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
شربت دکسترورامین 15میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر
قطره خوراکی دکستوفان 60میلی گرم/15 میلی لیتر
کپسول نرم ژلوکاف 15 میلی گرم
شربت دکسترومتورفان امین 15میلی گرم/5میلی لیتر
شربت دکسترومتورفان-اکسیر 15 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر
Dextromethorphan available in Iran

Dextromethorphan available in Iran

Brand names
DEXTROMETHORPHAN POURSINA 15MG TAB
DEXTROMETHORPHAN-ALHAVI DROP
DEXTROMETHORPHAN ALBORZDAROU 60ML SYRUP
DEXTROMETHORPHAN KHARAZMI 60ML SYRUP
DEXTROMETHORPHAN MINA 15MG/5ML 60ML SYRUP
DEXTROMETHORPHAN PURSINA 15MG/5ML 60ML SYRUP
DEXTROMETHORPHAN RAHA 15MG/5ML 60ML SYRUP
DEXTROMETHORPHAN TOLIDDAROU 15MG/5ML 60ML SYRUP
DEXTROMETHORPHAN-ALHAVI 15MG/5ML 60ML SYRUP
DEXTRORAMIN 15MG/5ML 60ML SYRUP
DEXTOPHAN® 60MG/15ML ORAL DROP
GELOCOUGH® 15MG SOFT GEL CAP
DEXTROMETHORPHAN AMIN 15MG/5ML SYRUP
DEXTROMETHORPHAN-EXIR 15MG/5ML 120ML SYRUP
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب