پرامی پکسول

داروهای ضد پارکینسون
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

پرامی پکسول چیست؟
پرامی پکسول یک داروی موثر در درمان پارکینسول است

Pramipexole-پرامی پکسول
( قرص پراکسول محصول شرکت تهران شیمی )

پرامیپکسول به تنهایی و یا همراه با سایر داروها در درمان پارکینسون کاربرد دارد. این دارو نقص حرکات بدن را بهبود می بخشد و همچنین در بیماران با سندرم خاموش و روشن  (on-off syndrome) استفاده می شود. در این بیماران در یک لحظه حرکات بدن مختل می شود و در لحظه بعد مجددا امکان حرکت برقرار می شود پرامی پکسول تعداد دفعات اختلال حرکت را در این بیماران کاهش می دهد.

پرامی پکسول چگونه عمل می کند
پرامی پکسول آگونیست دوپامین است یعنی شبیه دوپامین عمل می کند. دوپامین یک ناقل شیمیایی است که باعث عملکرد صحیح سلول های مغزی می گردد وکمبود آن منجر به مشکلات حرکتی مانند پارکینسون می گردد. پرامی پکسول با تقلید عملکرد دوپامین باعث کمک به درمان پارکینسون می شود.

توصیه های دارویی
از خرد کردن و نصف کردن قرص های آهسته رهش پرامیپکسول خودداری کنید. ممکن است این کار باعث جذب سریع دارو و تشدید عوارض جانبی دارو شود.
بهتر است دارو را هر روز در زمان مشخصی مصرف کنید و از کم یا زیاد کردن مقدار تجویز شده پرهیز کنید.
ممکن است یک الی دو هفته طول بکشد تا اثرات درمانی دارو آشکار شود. بنابر این اگر با مصرف چند وعده از دارو نتیجه ای دریافت نکردید دارو را قطع نکنید

Reference: www.webmd.com

دارو های هم گروه پرامی پکسول

موارد مصرف پرامی پکسول

ضد پارکینسون (آگونیست دوپامین غیر ارگوت).
بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک

مکانیسم اثر پرامی پکسول

دارو از طریق تحریک رسپتورهای دوپامین (D2, D3) در ناحیه اجسام مخطط سبب فعالیت رسپتورهای دوپامین در ناحیه اجسام مخطط و جسم سیاه می شود.

فارماکوکینتیک پرامی پکسول

دارو پس از مصرف خوراکی به خوبی جذب شده، دارای فراهم زیستی حدود 90% می باشد. دارو به میزان 15% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر دفعی دارو 8-12 ساعت می باشد.

عوارض جانبی پرامی پکسول

فراموشی، آستنی، گیجی، سرگیجه، رویاهای آشفته، دیستونی، دیس کینزی، سندروم اکستراپیرامیدال، تب، هالوسیناسیون، هیپرتونی، بی خوابی، واکنش های پارانوئید، درد قفسه سینه، ادم ژنرالیزه، ادم محیطی، هایپوتانسیون اورتوستاتیک، اختلال تطابق، دوبینی، رینیت، بی اشتهایی، یبوست، خشکی دهان، کاهش میل جنسی، بی اختیاری ادراری، عفونت دستگاه ادراری، آرتریت، میاستنی، پنومونی، اختلالات پوستی.

تداخلات دارویی پرامی پکسول

الف- سایمتیدین، رانیتیدین، دیلتیازم، کینیدین، وراپامیل، تریامترن ممکن است سبب کاهش کلیرنس پرامی پکسول شوند.
ب- آنتاگونیست های دوپامین مانند بوتیروفنون، متوکلوپرامید، فنوتیازین، تیوتیکسن ها ممکن است سبب کاهش افیکاسی پرامی پکسول شوند.
ج- مصرف همزمان این دارو با لئودوپا ممکن است سبب افزایش حداکثر سطح پلاسمایی لئودوپا گردد و در نتیجه تنظیم دوز لئودوپا ضروری است.

هشدار ها پرامی پکسول

-احتیاط مصرف در موارد زیر: اختلال عملکرد کلیوی، دیسکینزی.
-در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای خواب آور و داروهایی که سبب افزایش غلظت پرامیپکسول می شوند باید با احتیاط مصرف شوند.
-قطع مصرف داروباید توسط پزشک انجام گیرد.

توصیه های دارویی پرامی پکسول

-به منظور افزایش تحمل به عوارض جانبی، بهتر است مقدار مصرف این دارو به تدریج افزایش یابد.
-مصرف همزمان الکل با این فراورده سبب افزایش ضعفCNS می شود.
-غذا تاثیری بر میزان جذب ندارد، اگرچه می تواند زمان رسیدن به حداکثر اثر را به تاخیر اندازد.
ازشکستن یا خرد کردن قرص های پیوسته رهش خودداری کنید.
این دارو می تواند سبب کاهش فشارخون وضعیتی شود. بنابراین به بیمار توصیه می شود هنگام برخاستن احتیاط نماید.
-این دارو نی تواند سبب هالوسینیشن شود.
بیاور از فعالیت هایی که به تمرکز و هوشیاری نیاز دارند، مثل رانندگی و مار با ماشین آلات باید اجتناب نماید.
قطع مصرف دارو باید حتما تحت نظر پزشک و دوره ای صورت گیرد.

دارو های هم گروه پرامی پکسول

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Not known if drug secreted in breast milk; may inhibit milk production; discontinue drug, or do not nurse
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
09238
06049
05450
10019
17837
17836
06050
17838
06790

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص سیفروپکس 0.7 میلی گرم
قرص رستین 0.7 میلی گرم
قرص سوپکسول 0.7 میلی گرم
قرص پرامیپکسول بهستان تولید 0.18 میلی گرم
قرص سیفروپکس 0.18 میلی گرم
قرص رستین 0.18 میلی گرم
قرص سوپکسول 0.18 میلی گرم
قرص انتریک ریلیز سیفرول 1.5 میلی گرم
قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.75 میلی گرم
قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.375 میلی گرم
قرص سیفرول 0.088 میلی گرم(0.125میلی گرم)
قرص سیفرول 0.7میلی گرم(1 میلی گرم)
قرص سیفرول 0.18 میلی گرم(0.25 میلی گرم)
قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.35 میلی گرم
قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.7 میلی گرم
قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.18 میلی گرم
قرص پرامیپکسول تولید دارو 0.7 میلی گرم
قرص پارکیسول 0.7 میلی گرم
قرص پارکیسول 0.18 میلی گرم
قرص پرامی پکسول-حکیم 0.18 میلی گرم
قرص پرامی پکسول-حکیم 0.35 میلی گرم
قرص پرامی پکسول ایران هورمون 0.7 میلی گرم
قرص پراکسول 0.088 میلی گرم
قرص پراکسول 0.18 میلی گرم
قرص پراکسول 0.35 میلی گرم
قرص پراکسول 0.7 میلی گرم
Pramipexole available in Iran

Pramipexole available in Iran

Brand names
SIFROPEX 0.7MG TAB
RESTIN 0.7MG TAB
SOPEXOL 0.7MG TAB
PRAMIPEXOLE BEHESTAN TOLID 0.18MG TAB
SIFROPEX 0.18MG TAB
RESTIN 0.18MG TAB
SOPEXOL 0.18MG TAB
SIFROL ER Tablet 1.5 mg
SIFROL ER Tablet 0.75 mg
SIFROL ER Tablet 0.375 mg
SIFROL Tablet 0.088 mg(0.125mg)
SIFROL Tablet 0.7mg(1 mg)
SIFROL Tablet 0.18 mg(0.25mg)
PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.35 mg
PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.7 mg
PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.18 mg
PRAMIPEXOLE TOLIDDARU 0.7MG TAB
PARKISOL 0.7MG TAB
PARKISOL® 0.18MG TAB
PRAMIPEXOLE-HAKIM® 0.18MG TAB
PRAMIPEXOLE-HAKIM® 0.35MG TAB
PRAMIPEXOLE IRANHORMONE 0.7MG TAB
PRAXOL® 0.088MG TAB
PRAXOL 0.18MG TAB
PRAXOL® 0.35MG TAB
PRAXOL 0.7MG TAB
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب