پرامی پکسول

داروهای ضد پارکینسون
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف پرامی پکسول

ضد پارکینسون (آگونیست دوپامین غیر ارگوت).
بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک

مکانیسم اثر پرامی پکسول

دارو از طریق تحریک رسپتورهای دوپامین (D2, D3) در ناحیه اجسام مخطط سبب فعالیت رسپتورهای دوپامین در ناحیه اجسام مخطط و جسم سیاه می شود.

فارماکوکینتیک پرامی پکسول

دارو پس از مصرف خوراکی به خوبی جذب شده، دارای فراهم زیستی حدود 90% می باشد. دارو به میزان 15% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر دفعی دارو 8-12 ساعت می باشد.

عوارض جانبی پرامی پکسول

فراموشی، آستنی، گیجی، سرگیجه، رویاهای آشفته، دیستونی، دیس کینزی، سندروم اکستراپیرامیدال، تب، هالوسیناسیون، هیپرتونی، بی خوابی، واکنش های پارانوئید، درد قفسه سینه، ادم ژنرالیزه، ادم محیطی، هایپوتانسیون اورتوستاتیک، اختلال تطابق، دوبینی، رینیت، بی اشتهایی، یبوست، خشکی دهان، کاهش میل جنسی، بی اختیاری ادراری، عفونت دستگاه ادراری، آرتریت، میاستنی، پنومونی، اختلالات پوستی.

تداخلات دارویی پرامی پکسول

الف- سایمتیدین، رانیتیدین، دیلتیازم، کینیدین، وراپامیل، تریامترن ممکن است سبب کاهش کلیرنس پرامی پکسول شوند.
ب- آنتاگونیست های دوپامین مانند بوتیروفنون، متوکلوپرامید، فنوتیازین، تیوتیکسن ها ممکن است سبب کاهش افیکاسی پرامی پکسول شوند.
ج- مصرف همزمان این دارو با لئودوپا ممکن است سبب افزایش حداکثر سطح پلاسمایی لئودوپا گردد و در نتیجه تنظیم دوز لئودوپا ضروری است.

دارو های هم گروه پرامی پکسول

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Not known if drug secreted in breast milk; may inhibit milk production; discontinue drug, or do not nurse
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
09238
06049
05450
10019
17837
17836
06050
17838
06790

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص سیفروپکس 0.7 میلی گرم
قرص رستین 0.7 میلی گرم
قرص سوپکسول 0.7 میلی گرم
قرص پرامیپکسول بهستان تولید 0.18 میلی گرم
قرص سیفروپکس 0.18 میلی گرم
قرص رستین 0.18 میلی گرم
قرص سوپکسول 0.18 میلی گرم
قرص انتریک ریلیز سیفرول 1.5 میلی گرم
قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.75 میلی گرم
قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.375 میلی گرم
قرص سیفرول 0.088 میلی گرم(0.125میلی گرم)
قرص سیفرول 0.7میلی گرم(1 میلی گرم)
قرص سیفرول 0.18 میلی گرم(0.25 میلی گرم)
قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.35 میلی گرم
قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.7 میلی گرم
قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.18 میلی گرم
قرص پرامیپکسول تولید دارو 0.7 میلی گرم
قرص پارکیسول 0.7 میلی گرم
قرص پارکیسول 0.18 میلی گرم
قرص پرامی پکسول-حکیم 0.18 میلی گرم
قرص پرامی پکسول-حکیم 0.35 میلی گرم
قرص پرامی پکسول ایران هورمون 0.7 میلی گرم
قرص پراکسول 0.088 میلی گرم
قرص پراکسول 0.18 میلی گرم
قرص پراکسول 0.35 میلی گرم
قرص پراکسول 0.7 میلی گرم
Pramipexole available in Iran

Pramipexole available in Iran

Brand names
SIFROPEX 0.7MG TAB
RESTIN 0.7MG TAB
SOPEXOL 0.7MG TAB
PRAMIPEXOLE BEHESTAN TOLID 0.18MG TAB
SIFROPEX 0.18MG TAB
RESTIN 0.18MG TAB
SOPEXOL 0.18MG TAB
SIFROL ER Tablet 1.5 mg
SIFROL ER Tablet 0.75 mg
SIFROL ER Tablet 0.375 mg
SIFROL Tablet 0.088 mg(0.125mg)
SIFROL Tablet 0.7mg(1 mg)
SIFROL Tablet 0.18 mg(0.25mg)
PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.35 mg
PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.7 mg
PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.18 mg
PRAMIPEXOLE TOLIDDARU 0.7MG TAB
PARKISOL 0.7MG TAB
PARKISOL® 0.18MG TAB
PRAMIPEXOLE-HAKIM® 0.18MG TAB
PRAMIPEXOLE-HAKIM® 0.35MG TAB
PRAMIPEXOLE IRANHORMONE 0.7MG TAB
PRAXOL® 0.088MG TAB
PRAXOL 0.18MG TAB
PRAXOL® 0.35MG TAB
PRAXOL 0.7MG TAB
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب