مبورین

داروهای گوارشی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف مبورین

آنتی اسپاسمودیک.
سندروم روده تحریک پذیر

مکانیسم اثر مبورین

دارو دارای اثر آنتی اسپاسمودیک از طریق عملکرد مستقیم روی ماهیچه های صاف دستگاه گوارش می باشد.

فارماکوکینتیک مبورین

دارو پس از مصرف خوراکی سریعا جذب می شود. مبورین به میزان 75% به آلبومین متصل می شود.

عوارض جانبی مبورین

سرگیجه، سردرد، ی خوابی، بی اشتهایی، کاهش ریت قلبی.

دارو های هم گروه مبورین

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
09532
00787

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص کلومب 135 میلی گرم
قرص مورین 135 میلی گرم
قرص مبورین-سها چهارباغ 135 میلی گرم
قرص مبکل 135 میلی گرم
قرص مبریکس 135 میلی گرم
قرص مبورین فاتک شیمی پارس 135 میلی گرم
قرص مبورین اسوه 135 میلی گرم
قرص کولوفین 135 میلی گرم
کپسول آهسته رهش کلوفک رتارد 200 میلی گرم
قرص کلوفک 135 میلی گرم
کپسول کولومب پیوسته رهش 200 میلی گرم
كپسول پلت آهسته رهش مبورين هيدروكلرايد فارابي 200 ميلي گرم
کپسول آهسته رهش مری لاکس 200 میلی گرم
کپسول آهسته رهش مورین 200 میلی گرم
کپسول آهسته رهش کولوفین 200 میلی گرم
کپسول آهسته رهش کولیبسان 200 میلی گرم
کپسول مبورین رامین 200 میلی گرم
کپسول ایریمب 200 میلی گرم
کپسول پیوسته رهش کلورست 200 میلی گرم
کپسول پیوسته رهش مبریکس ای آر 200 میلی گرم
کپسول کولوورین 200 میلی گرم
قرص کولوورین 135 میلی گرم
کپسول مبورین البرز 200 میلی گرم
قرص مبورین البرز 135 میلی گرم
کپسول مب اکتو 200 میلی گرم
قرص مب اکتو 135 میلی گرم
Mebeverine available in Iran

Mebeverine available in Iran

Brand names
COLOMEB 135MG TAB
MEVERIN 135MG TAB
MEBEVERINE-SOHA CHARBAGH 135MG TAB
MEBECOL 135MG TAB
MEBERIX 135MG TAB
MEBEVERINE FATAKCHEMIEPARS 135MG TAB
MEBEVERINE OSVAH 135MG TAB
COLOFINE 135MG TAB
COLOFAC RETARD Capsule 200 mg,Extended Release
COLOFAC Tablet 135 mg
Colomeb ER 200 mg capsule
"Mebeverine Hydrochloride 200 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS"
MERELAX® 200MG ER CAP
MEVERIN 200MG EXTENDED RELEASE CAP
COLOFINE 200MG EXTENDED RELEASE CAP
COLIBSAN 200MG ER CAP
MEBEVERINE RAMIN 200MG CAP
IRIMEB 200MG CAP
COLOREST® 200MG EXTENDED RELEASE CAP
MEBERIX ER® 200MG EXTENDED RELEASE CAP
COLOVERINE® 200MG ER CAP
COLOVERINE® 135MG TAB
MEBEVERINE ALBORZ 200 MG CAP
MEBEVERINE ALBORZ 135MG TAB
MEBACTO 200MG Capsule
MEBACTO 135 MG Tablet
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب