ویتامین ب1

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف ویتامین ب1

تيامين براي پيشگيري و درمان كمبود اين ويتامين مصرف مي شود.

مکانیسم اثر ویتامین ب1

تيامين با آدنوزين تري فسفات(ATP) تركيب شده و تيامين پيروفسفات را كه يك آنزيم ضروري براي متابوليسم كربوهيدرات ها است، ايجاد مي كند.

فارماکوکینتیک ویتامین ب1

به استثناي سندرم سوء جذب، در ساير موارد ويتامين هاي گروه B به خوبي از مجراي گوارش جذب مي شوند. متابوليسم اين كبدي و دفع آن كليوي است (تقريباً به طور كامل به صورت متابوليت)مقادير بيش از حد مورد نياز روزانه بدون تغيير از طريق ادرار دفع مي شود.

توصیه های دارویی ویتامین ب1

1.از آنجا كه كمبود ويتامين هاي گروه B به تنهايي شايع نيست، به طور معمول تركيبي از اين ويتامين ها تجويز مي شود.
2.در صورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، به دليل اين كه زمان زيادي براي تخليه ويتامين لازم است، نيازي به مصرف نوبت فراموش شده ضروري نمي باشد. دوره درمان مطابق برنامه بايد تكميل گردد.

دارو های هم گروه ویتامین ب1

A :
Generally acceptable. Controlled studies in pregnant women show no evidence of fetal risk.

A (injectable); C (if >RDA) Pregnant Women RDA for pregnant women is 1.4 mg daily. Thiamine intake >1.4 mg daily needed by women who are pregnant with >1 fetus. Requirements increased in pregnant women to cover increased energy utilization and growth in the maternal and fetal compartments. Lactating Women RDA for lactating women is 1.5 mg daily. Thiamine intake >1.5 mg daily needed by women who are nursing >1 infant. Requirements increased in lactating women to ensure adequate concentration of the vitamin in milk
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
16485
07213
01292
06412
01293

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص تیاماکس 300 میلی گرم
قرص ویتاکیم-بی 300 میلی گرم
قرص ویتامین ب1 داروپخش 300 میلی گرم
قرص ویتامین ب1-جالینوس 300 میلی گرم
قرص ویتامین ب1-خوارزمی 300 میلی گرم
قرص تیاماکس 100 میلی گرم
قرص ویتامین ب1 داروپخش 100 میلی گرم
قرص ویتامین ب1-جالینوس 100 میلی گرم
قرص ویتامین ب1-خوارزمی 100 میلی گرم
قرص ویتامین ب1 امین 300 میلی گرم
قرص بنفوتامین 50 میلی گرم
قرص بنفوتامین 80 میلی گرم
قرص بنفوتامین 100 میلی گرم
قرص ویتامین ب1 تهران نیل 300 میلی گرم
Vitamin B1 available in Iran

Vitamin B1 available in Iran

Brand names
TIAMAX 300MG TAB
VITAKIM-B 300MG TAB
VITAMIN B1 DP 300MG TAB
VITAMIN B1-JALINOUS 300MG TAB
VITAMIN B1-KHARAZMI 300MG TAB
TIAMAX 100MG TAB
VITAMIN B1 DP 100MG TAB
VITAMIN B1-JALINOUS 100MG TAB
VITAMIN B1-KHARAZMI 100MG TAB
VITAMIN B1 AMIN 300MG TAB
Benfotamine 50 mg Tab
Benfotamine 80 mg Tab
Benfotamine 100 mg Tab
Vitamin B1 Tehran nile 300 mg Tab
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب