! هشدار !
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

سفالکسین

داروهای ضد باکتری

موارد مصرف سفالکسین

این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت وگرم منفی حساس به دارو از جمله عفونت استخوان و مفاصل ، پنومونی باکتریایی، عفونت های پوستی و بافت های نرم، التهاب عفونی لوزه ها و عفونت های مجاری ادرار مصرف می شود.

فارماکوکینتیک سفالکسین

95 در صد دارو از راه خوراکی جذب می شود و غلظت سرمی آن پس از یک ساعت به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو تقریباً 5/1- 9/0 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه ممکن است تا 40 ساعت نیز افزایش یابد . 80 در صد دارو از راه کلیه و از طریق ترشح توبولی دفع می شود.

منع مصرف سفالکسین

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به سفالوسپورین ها، پنی سیلین ها و مشتقات آنها یا پنی سیلامین یا بیماری پورفیری، نباید مصرف شود.

عوارض جانبی سفالکسین

واکنش های آلرژیک شامل کهیر و بثورات جلدی و علایم حساسیت مفرط شامل : شوک، آنافیلاکتیک، تهوع، استفراغ واسهال وعلایم کولیت پسودوممبران با مصرف این دارو گزارش شده است .

تداخلات دارویی سفالکسین

در صورت مصرف همزمان سفالوسپورین ها با آمینوگلیکوزیدها یا وانکومایسین احتمال بروز مسمومیت کلیوی افزایش می یابد . اثر ضد انعقادی وارفارین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد.

هشدار ها سفالکسین


1- در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها، باید احتیاط فراوان مصرف شود.
2- این دارو ممکن است موجب ایجاد پاسخ مثبت کاذب در آزمون کومبس یا قند ادرار شود.
3- این دارو ممکن است سبب بروز کولیت پسودوممبران شود.
4- در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه، کاهش مقدار مصرف دارو ضروری است.

توصیه های دارویی سفالکسین

1- سوسپاسیون دارو پس از تهیه در صورت نگهداری در یخچال تا 14 روز پایدار خواهد بود .
2- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن دارو را باید مصرف کرد. ولی اگر تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری شود و مقدار مصرف بعدی نیز دو برابر نگردد.
3- در صورت بروز اسهال شدید، قبل از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال، باید با پزشک مشورت شود.

دارو های هم گروه سفالکسین

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Drug excreted in breast milk; use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00242
00241
00243
00246
00244
00245
15724
00240

Cephalexin available in Iran

Cephalexin available in Iran

Brand names
CEFALEXIN LOGHMAN 500MG CAP
CEFALEXIN MAHBAN DAROU 500MG CAP
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 500MG CAP
CEFALEXIN-EXIR 500MG CAP
CEFAL-X 500MG CAP
CEPHALEXIN COSAR 500MG CAP
CEPHALEXIN FARABI 500MG CAP
KEPHALEX 500MG CAP
CEFALEXIN PARSDAROU 250MG/5ML 100ML SUSP
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 250MG/5ML SUSP
KEPHALEX 125mg/5ML SUSP
FAR-CEPHALEXIN 125MG/5ML 100ML POWDER FOR SUSP
CEPHALEXIN LOGHMAN 125MG/5ML 100ML SUSP
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 125MG/5ML SUSP
CEFALEXIN PARSDAROU 125MG/5ML 100ML SUSP
KEPHALEX 250MG CAP
FAR-CEPHALEXIN 250MG CAP
CEFALEXIN-EXIR 250MG CAP
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 250MG CAP
CEFALEXIN LOGHMAN 250MG CAP
KEPHALEX 250MG/5ML SUSP
FAR-CEPHALEXIN 250MG/5ML 100ML POWDER FOR SUSP
CEPHALEXIN LOGHMAN 250MG/5ML 100ML SUSP
CEPHAL-X 250MG/5ML SUSP
CEFALEXIN-EXIR 250MG FOR SUSP
CEFAL-X® 125MG/5ML 100ML SUSP
اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول سفالکسین لقمان 500 میلی گرم
کپسول سفالکسین مهبان دارو 500 میلی گرم
کپسول سفالکسین تهران شیمی 500 میلی گرم
کپسول سفالکسین-اکسیر 500 میلی گرم
کپسول سفال-اکس 500 میلی گرم
کپسول سفالکسین کوثر 500 میلی گرم
کپسول سفالکسین فارابی 500 میلی گرم
کپسول کفالکس 500 میلی گرم
سوسپانسیون پارس دارو 250میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون کفالکس 125 میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون فار-سفالکسین 125 میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون سفالکسین لقمان 125میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر
سوسپانسیون سفالکسین پارس دارو 125میلی گرم/5میلی لیتر
کپسول کفالکس 250 میلی گرم
کپسول فار-سفالکسین 250 میلی گرم
کپسول سفالکسین-اکسیر 250 میلی گرم
کپسول سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم
کپسول سفالکسین لقمان 250 میلی گرم
سوسپانسیون کفالکس 250 میلی گرم/5میلی لیتر
سوسپانسیون فار-سفالکسین 250میلی گرم/5میلی لیتر
سوسپانسیون سفالکسین لقمان 250میلی گرم/5میلی لیتر
سوسپانسیون سفال-ایکس 250میلی گرم/میلی لیتر
سوسپانسیون سفالکسین-اکسیر 250میلی گرم
سوسپانسیون سفال-ایکس 125 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب