دیدروژسترون

هورمون های جنسی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف دیدروژسترون

ديروژسترون براي درمان آندومتريوز، سقط عادتي، خونريزي غيرفونكسيونل رحم، قاعدگي دردناك، فقدان قاعدگي، سندرم پيش از قاعدگي و به منظور جانشين درماني هورموني مصرف مي شود.

مکانیسم اثر دیدروژسترون

پس از پيوند به گيرنده هاي سيتوپلاسمي و ايجاد كمپلكس استروئيد –گيرنده، نسخه برداري آغاز شده و ساخت پروتئين ها افزايش مي يابد. اين پروتئين ها مسئول آثار فارماكولوژيك دارو مي باشند. اين دارو نيز مانند ساير پروژستين ها مانع رهايش گنادوتروپين ها از هيپوفيز و در نتيجه مانع بلوغ فوليكولي و تضعيف تخمك گذاري مي گردد.

فارماکوکینتیک دیدروژسترون

ديدروژسترون از دستگاه گوارش به خوبي جذب مي شود و متابوليسم آن كبدي بوده و از راه كليه ها دفع مي شود.

منع مصرف دیدروژسترون

در كارسينوم پستان يا اعضاي تناسلي، بيماري كبدي، سقط فراموش شده و اختلالات ترومبوتيك نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی دیدروژسترون

ترومبوفلبيت، آمبولي ريوي، ترومبوز شبكيه، لكه بيني، خونريزي هاي نابجا، تغيير اشتها و ورم قوزك پا از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلات دارویی دیدروژسترون

مصرف همزمان ديروژسترون و بروموكريپتين موجب ترشح بيش از حد و خود به خودي جريان شير مي گردد. داروهاي القا كننده فعاليت آنزيم هاي كبدي مثل كاربامازپين، فني توئين و ريفامپين موجب كاهش كارآيي دارو مي شوند.

هشدار ها دیدروژسترون

در حين مصرف دارو ممكن است خونريزي هاي قاعدگي نامنظم ديده شود كه در آن صورت بهتر است ميزان مصرف را افزايش داد.

دارو های هم گروه دیدروژسترون

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
05596
00475

داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب