! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف

این دارو ترکیبی از کلسیم منیزیم روی و ویتامین د۳ است
در درمان و پیشگیری پوکی استخوان کاربرد دارد

دارو های هم گروه

NA :
Information not available.

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص روکشدار بن کر
کپلت بون پاور
قرص کلسیم منیزیم زینک -ویتامین د3 مینو
قرص کلسیم +زینک +منیزیم+ د3 دنیای بهداشت
محلول خوراکی کلسیم منیزیم زینک -ویتامین د مینو 4
قرص کلسیفار
قرص روکشدار کلسي فار پلاس
قرص روکشدار کلسي فان
شربت کلسي فان® 200 م ل
قرص کلسي ژنن- کانادين فارماسوتيکالز
قرص کلسيپاور® 90 عددي
قرص کلسي سويا
قرص کلسی بالانس
قرص کلسيم منيزيم زينک +ويتامين د آلفا ويتامينز
محلول خوراکی کلسيم+منيزيم+ويتامين د3+سلنيوم سندروس® 200 م ل
قرص روکشدار کلسيم+منيزيم+زينک+د دينه 50 عددي
قرص کالمگزينک
قرص کامازين کا2
شربت يورو ويتال استئوجویس (استئو جویس)
قرص کلسیکر
شربت کلسیکر 200 میلی لیتر
کپسول کورال کل مگ 90 عددی
شربت کورال سیترات بلوبری 180 میلی لیتری
کپسول کورال کامپلکس 180 عددی
کپسول کورال کامپلکس 90 عددی
کپسول کورال کامپلکس 45 عددی
قرص سوپراکل
سافت ژل استئوکلتکس - لیکوئید کلسیم پلاس
قرص استئوکر (اوستئوکر)
شربت استئوکر (اوستئوکر)
شربت رامجویس
سافت ژل لیکویی کلسیم ۶ پلاس آنتی اجینگ
قرص کلسیم منیزیم زینک نیچرمید
قرص کلسیم سیترات یوروویتال
قرص کلسیم منیزیم روی + D سنتری
شربت کلسی فان
قرص بنگارد (بن گارد)
قرص کلسی فان
سافت ژل دانا استئوژل
قرص کلسیترا سوپرابیون
قرص کلسیم منیزیم فورت ویتالایز
شربت کلتریت سندروس
قرص کلسی ژنون
Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 available in Iran

Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 available in Iran

Brand names
BONE CARE F.C TAB
BONE POWER Caplet
CAL+ZINC+MG+D3 Minoo Tab
CAL+ZINC+MG+D3 DB Tab
CAL+ZINC+MG+D4 Minoo liquid
CALCIFAR Tab
CALCIFAR PLUS® F.C. TAB
CALCIFUN F.C. TAB
CALCIFUN® 200 ML SYRUP
CALCIGENON CANADIAN PHYTOPHARMACEUTICALS LET Tab
CALCI POWER® 90 Tab
CALCISOYA TAB
Calci Balance Tab
CALCIUM MAGNESIUM ZINC PLUS D ALFA VITAMINS Tab
CALCIUM+MAGNESIUM+VITAMIND3+SELENIUM SANDROUS® 200 ML ORAL SOLUTION
CALCIUM+MAGNESIUM+ZINC+D Dineh 50
CALMAGZINC Tab
CaMaZinK2® F.C TAB
EURHO VITAL OSTEOJUICE 200ML SYRUP
CALCICARE TAB
CALCICARE 200ML SYRUP
CORAL CalMag 90 Capsule
CORAL CITRATE LIQUID 180 ML
CORAL COMPLEX 180 Capsule
CORAL COMPLEX 90 Capsule
CORAL COMPLEX 45 Capsule
Supracal TAB
OSTEO CALTEX -Liquid Calcium Plus Softgel
Osteocare TAB
Osteocare Syrup
Ramjuice Syrup
LiquiCalcium 6 Plus Softgel Aniaging
Calcium Magnesium Zinc Nature Made Tab
Calcium Citrate EuRho Vital Tablet
Cal Mag Zinc + D 21Century Tablet
Calcifun Syrup
Bone Guard Tablet
Calcifun Tablet
Daana Osteogel Softgel
Calcitra Suprabion Tablet
Calcium Magnesium forte Vitalize Tablet
Caltreat Sandrous Syrup
Calcigenon Tablet
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب