رینگرز

الکترولیت ها
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف رینگرز

اين فراورده به عنوان محلول ايزوتونيك، بصورت انفوزيون وريدي در درمان جانشيني آب و نمك و در مواردي كه پتاسيم بين سلولي كاهش يافته است، مصرف مي شود.

مکانیسم اثر رینگرز

اين دارو در بيماران مبتلا به زيادي سديم خون ناشي از آسيب كليوي و قلبي يا 6-5 روز پس از عمل جراحي يا ضربه شديد، نبايد مصرف شود.

توصیه های دارویی رینگرز

1. توصيه مي شود كه انفوزيون وريدي اين دارو از طريق يك وريد سطحي صورت گيرد. استفاده از عروق پا ممكن است شيوع عواقب ترومبوتيك را افزايش دهد.
2. طي انفوزيون وريدي، بيمار بايد بدون حركت بماند.
3. رفع علائم كاهش آب بدن ، بهبود فشار خون، بهبود غلظت خون و طبيعي شدن ميزان ادرار، نشان دهنده تصحيح كاهش آب بدن است.

دارو های هم گروه رینگرز

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
04864
01105
04865
01104
06423

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
سرم رینگر آی پی پی 250 سی سی
سرم رینگر قاضی 250 سی سی
سرم رینگر ثامن 250 سی سی
سرم رینگر دی پی 1 لیتر
سرم رینگر قاضی 1 لیتر
سرم رینگر آی پی پی 1000 میلی لیتر
سرم رینگر ثامن 1 لیتر
سرم رینگر ثامن 1 لیتر کیسه
سرم رینگر دی پی 0.5 لیتر
سرم رینگر قاضی 0.5 لیتر
سرم رینگر آی پی پی 500 میلی لیتر
سرم رینگر ثامن 0.5 لیتر
سرم رینگر ثامن 0.5 لیتر کیسه
سرم بطری رینگر البرزدارو 1 لیتر
Ringers available in Iran

Ringers available in Iran

Brand names
RINGER IPP 250ML INF P-BOTTLE
RINGERS GHAZI 250ML INF P-BOTTLE
RINGERS SAMEN 250ML INF P-BOTTLE
RINGERS DP 1L INF P-BOTTLE
RINGERS GHAZI 1L INF P-BOTTLE
RINGERS IPP 1000ML INF P-BOTTLE
RINGERS SAMEN 1L INF P-BOTTLE
RINGERS SAMEN 1L INF P-BAG
RINGERS DP 0.5L INF P-BOTTLE
RINGERS GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE
RINGERS IPP 500ML INF P-BOTTLE
RINGERS SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE
RINGERS SAMEN 0.5L INF P-BAG
RINGERS ALBORZDAROU 1L INF P-BOTTLE
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب