! هشدار !
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

سیپروفلوکساسین چشمی

داروهای ضد باکتری

موارد مصرف سیپروفلوکساسین چشمی

اين دارو در درمان عفونت هاي سطحي چشم، بويژه در زخم هاي قرنيه مصرف مي شود.

مکانیسم اثر سیپروفلوکساسین چشمی

سيپروفلوكساسين از مشتقات 4- فلوروكينولون ها است كه از طريق مهار دوباره سازي DNA اثر مي كند.

عوارض جانبی سیپروفلوکساسین چشمی

احساس سوزش يا خارش پس از مصرف دارو و نيز قي كردن چشم گزارش شده است.

هشدار ها سیپروفلوکساسین چشمی

مصرف اين دارو در كودكان با سن كمتر از 12 سال توصيه نمي شود.

دارو های هم گروه سیپروفلوکساسین چشمی

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Drug is distributed into milk; use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00297
17340

Ciprofloxacin-Ophthalmic available in Iran
اسامی تجاری موجود در ایران
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب