متفورمین+گلی بن کلامید

داروهای ضد دیابت
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف

- به عنوان داروی کمکی جهت کنترل دیابت نوع 2 ( غیر وابسته به انسولین ) به رژیم و ورزش اضافه می شود.

دارو های هم گروه

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Excretion in milk unknown; not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
08571
17106
17197

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص گلیکومین 500/2.5 میلی گرم
قرص گلیفورمین 500/2.5 میلی گرم
قرص گلی فورمین 500/5 میلی گرم
قرص متوگلامین 500/5 میلی گرم
قرص گلایکومین 500/5 میلی گرم
قرص گلوکودکس 500/5 میلی گرم
قرص متفورمین/گلی بن کلامید فاتک شیمی پارس 500/5 میلی گرم
قرص متفورمین/گلی بن کلامید لقمان 500/5 میلی گرم
قرص متفورمین/گلی بنکلامید ایران هورمون 500/5 میلی گرم
قرص گلوکوونس 500/2.5 میلی گرم
قرص گلوکوونس 500/5 میلی گرم
قرص متفورمین کامپ هگزال 500/5 میلی گرم
Metformin+Glibenclamide available in Iran

Metformin+Glibenclamide available in Iran

Brand names
GLYCOMIN 500/2.5MG TAB
GLIFORMIN 500/2.5MG TAB
GLIFORMIN 500/5MG TAB
METOGLAMIN 500/5MG TAB
GLYCOMIN 500/5MG TAB
GLUCODEX 500/5MG TAB
METFORMIN/GLIBENCLAMIDE FATAC CHEMIE PARS 500/5MG
METFORMIN/GLIBENCLAMIDE LOGHMAN 500/5MG TAB
METFORMIN/GLIBENCLAMIDE IRANHORMONE 500/5MG TAB
GLUCOVANCE 500/2.5MG TAB
GLUCOVANCE 500/2.5MG TAB
METFORMIN COMP HEXAL 500/5MG Tablet
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب