لیدوکائین+پریلوکائین

بیحس کننده های موضعی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Excreted in breast milk; use not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
02068
09415

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کرم زایلا-پی 30 گرم
کرم املا 5%
کرم موضعی ماینولا 15 گرم
کرم بیکائین 30 گرم
کرم موضعی لیدوپروکس
کرم موضعی آفیکایین
کرم موضعی پملا
کرم موضعی لیدوپریل 30 گرم
کرم موضعی ناژوکائین پی - ناژو-کایین پی
کرم موضعی لیدوکائین پریلوکائین عماد
کرم موضعی لیدوپم 30 گرم
Lidocaine+Prilocaine-Topical available in Iran

Lidocaine+Prilocaine-Topical available in Iran

Brand names
XYLA-P 30G CREAM
Cream Emla 5%
Minola 15gr Topical Cream
BICAINE® 30G CREAM
LIDOPROX TOPICAL Cream
AFICAINE TOPICAL CREAM
PEMLA TOPICAL CREAM
LIDOPRIL TOPICAL 30 G CREAM
NAJO CAINE P TOPICAL CREAM
LIDOCAINE PRILOCAINE EMAD 30G TOPICAL CREAM
LIDOPEM 30 TOPICAL CREAM
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب