دابی گاتران

داروهای قلبی عروقی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف دابی گاتران

- پیشگیری از سکته مغزی و آمبولی سیستمیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای

مکانیسم اثر دابی گاتران

- پرودراگ بدون فعالیت ضد انعقادی بوده و در بدن به دابی گاتران فعال تبدیل می شود که مهار کننده ی اختصاصی، برگشت پذیر و مستقیم ترومبین بوده و هر دو نوع ترومبین آزاد و متصل به فیبرین را مهار می کند. باعث مهار انعقاد از طریق مهار فعالیت های ترومبین شامل شکست فیبرینوژن به فیبرین، فعال شدن فاکتور V، VIII، XI و XIII و مهار تراکم پلاکت ناشی از ترومبین می شود.

فارماکوکینتیک دابی گاتران

- جذب سریع، بعد از جراحی بصورت آهسته جذب می شود.
- توزیع ( Vd=50-70L )
- اتصال به پروتئین: 35%
- متابولیسم: کبدی ( Dabigatran etexilate بصورت سریع و کامل توسط استرازهای کبدی به دابی گاتران هیدرولیز می شود )
- زیست دست یابی:% 7-3
- نیمه عمر: 17-12 ساعت ( افراد میانسال: 17-14 ساعت، اختلال خفیف تا متوسط کلیوی: 18-15 ساعت، اختلال شدید کلیوی: 28 ساعت )
- زمان رسیدن به پیک پلاسمایی: 1 ساعت که با مصرف غذا به 2 ساعت تاخیر پیدا میکند ولی بر زیست دست یابی تاثیری ندارد.
- دفع: ادرار ( 80% )

منع مصرف دابی گاتران

- حساسیت شدید شامل آنافیلاکسی به دابی گاتران یا سایر ترکیبات فرمولاسیون، خونریزی فعال پاتولوژیک

عوارض جانبی دابی گاتران

- گوارشی: سوء هاضمه ( شامل درد و ناراحتی شکمی، ناراحتی اپی گاستریک)
- خونی: خونریزی

تداخلات دارویی دابی گاتران

- از مصرف همزمان دابی گاتران با القا کننده های

P-glycoprotein/ABCB1 and Rivaroxaban

خودداری کنید.

- دابی گاتران باعث افزایش سطح و اثرات داروهای زیر می شود:

Anticoagulants, Collagenase (systemic), Deferasirox, Ibritumomab, Rivaroxaban, Tositumomab, Iodine I 131 Tositumomab

- سطح و اثرات دابی گاتران توسط داروهای زیر افزایش می باشد:

Amiodarone, Antiplatelet Agents, Dasatinib,Dronedarone, Herbs ( Anticoagulants/Antiplatelet properties), Ketoconazole, Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents, Pentosan polysulphat sodium, P-glycoprotein/ABCB1 inhibitors, Prostacycline analogues, Quinidine, Salicylates, Thrombolytic Agents, Verapamil

هشدار ها دابی گاتران

- خونریزی که گاهی کشنده است و در افراد مستعد خونریزی فعال پاتولوژیک بایستی دارو قطع شود.
- عملکرد کلیوی قبل و حین درمان بایستی ارزیابی گردد.
- در افراد مسن بایستی با احتیاط فراوان مصرف شود.

دارو های هم گروه دابی گاتران

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Excretion in milk unknown; use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
13583
19438
13584

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول دابيگاتران البرز دارو 75
کپسول پاراداکسا 110 میلی گرم
کپسول پاراداکسا 150 میلی گرم
کپسول پاراداکسا 75 میلی گرم
کپسول دابکسا 110 میلی گرم
کپسول دابیگاتران ایران دارو 110 میلی گرم
کپسول دابیگاتران ایران دارو 150 میلی گرم
کپسول دابیگاتران ایران دارو 75 میلی گرم
کپسول دابیگاتران امین 110 میلی گرم
کپسول دابکسا 150 میلی گرم
کپسول دابکسا 75 میلی گرم
کپسول بریلکسا 110 میلی گرم
کپسول بریلکسا 150 میلی گرم
کپسول بریلکسا 75 میلی گرم
کپسول دابیگاتران البرزدارو 110 میلی گرم
کپسول دابیگاتران کوشان فارمد 110 میلی گرم
Dabigatran available in Iran

Dabigatran available in Iran

Brand names
Dabigatran alborz darou 75 mg Cap
Pradaxa 110 mg Cap
Pradaxa 150 mg Cap
Pradaxa 75 mg Cap
Dabexa 110MG CAP
DABIGATRAN IRAN DARU 110MG CAP
DABIGATRAN IRAN DARU 150MG CAP
DABIGATRAN IRAN DARU 75MG CAP
DABIGATRAN AMIN 110MG CAP
DABEXA® 150MG CAP
DABEXA® 75MG CAP
BRILEXA 110 MG CAP
BRILEXA 150 MG CAP
BRILEXA 75MG CAP
DABIGATRAN ALBORZ DAROU 110MG CAP
DABIGATRAN KOUSHAN PHARMED 110MG CAP
گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب