! هشدار !
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

فکسوفنادین

آنتی هیستامین ها

موارد مصرف فکسوفنادین

آنتی هیستامین غیر سداتیو (آنتاگونیست رسپتورهای H1).

فکسوفنادین که یک متابولیت فعال ترفنادین و یک آنتی هیستامین غیر آرام بخش می باشد فعالیت شدید آنتی موسکارینی یا آرام بخشی ندارد. این دارو به صورت هیدروکلرید در درمان علامتی حالات آلرژیک مثل رینیت آلرژیک فصلی و کهیر مزمن تجویز می گردد. این دارو به صورت خوراکی و با دوز mg 120 در روز به صورت دوز منفرد یا در دو دوز تقسیم شده تجویز می گردد. به کودکان 6 تا 11 سال دوزهای 30 میلی گرمی، 2 بار در روز در درمان رینیت آلرژیک فصلی داده می شود.

مکانیسم اثر فکسوفنادین

فکسوفنادین متابولیت ترفنادین بوده وسبب مهار انتخابی رسپتورهای H1 محیطی می شود. دارو دارای فعالیت سداتیو و آنتی موسکارینی مشهود نمی باشد.

فارماکوکینتیک فکسوفنادین

فکسوفنادین متعاقب تجویز خوراکی به سرعت جذب می شود و اوج غلظت پلاسمایی آن طی 2 تا 3 ساعت حاصل می شود. حدود 60 تا 70% به پروتئین های پلاسما اتصال دارد و حدود 5% از دوز کلی متابولیزه می گردد که این عمل عمدتاً توسط مخاط روده انجام می پذیرد و تنها 5/0 تا 5/1 % دوز تجویزی تحت متابولیسم کبدی توسط سیتوکروم p-450 قرار می گیرد. نیمه عمر حذف دارو حدود 14 ساعت گزارش شده است که در اختلالات کلیوی طولانی تر می گردد. دفع دارو عمدتاً از طریق مدفوع صورت می گیرد و تنها 10 % آن در ادرار یافت می شود. این دارو از سد خونی مغزی عبور نمی کند. فکسوفنادین به عنوان یکی از متابولیت های ترفنادین متعاقب تجویز آن در شیر مادر یافت می شود.

عوارض جانبی فکسوفنادین

خستگی، خواب آلودگی، اختلال گوارشی، تهوع، دیس منوره، عفونت های ویروسی.

تداخلات دارویی فکسوفنادین

الف- مصرف همزمان این دارو با اریترومایسین و کتوکونازول سبب افزایش سطح خونی فکسوفنادین می شود.

ب- آنتی اسید های حاوی منیزیوم و آلومینیوم هیدروکساید سبب کاهش جذب فکسوفنادین می شوند.

ج- مصرف همزمان این دارو با آب گریپ فوروت سبب کاهش اثر فکسوفنادین می شود.

هشدار ها فکسوفنادین

کپی برداری تجاری از اطلاعات دا رویاب ممنوع می باشد.

دارو های هم گروه فکسوفنادین

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Excretion in milk unknown; use with caution (AAP states “compatible with nursing”)
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
06751
06750
08028
07251

Fexofenadine available in Iran

Fexofenadine available in Iran

Brand names
FEXOFENADINE CHIMIDAROU 60MG TAB
RHINOFEX 120MG TAB
FEXOTED 120MG TAB
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 120MG TAB
FEXAMIN 120MG TAB
FEXOFENADINE JALINOUS 120MG TAB
FEXOFENADINE CHIMIDAROU 120MG TAB
SED-OFF 180MG TAB
RHINOFEX 180MG TAB
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 180MG TAB
FEXOFENADINE CHIMIDAROU 180MG TAB
SED-OFF 60MG TAB
RHINOFEX 60MG TAB
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 60MG TAB
FEXOFENADINE-ABIDI 60MG TAB
FEXOFENADINE TC 60MG TAB
FEXAMIN 60MG TAB
FEXOFENADINE JALINOUS 60MG TAB
TELFAST Tablet 120 mg
TELFAST Tablet 180 mg
FEXIGRA Tablet 180 mg
FEXIGRA Tablet 120 mg
SAFEXOFAST 120MG TAB
ALLEXAFEN 120MG TAB
ALLEXAFEN 180MG TAB
SAFEXOFAST 180MG TAB
FEXOTED 180MG TAB
FEXOTED 60MG TAB
SAFEXOFAST 60MG TAB
ALLEXAFEN 60MG TAB
FEXOFENADINE TASNIM 120MG TAB
FEXOFENADINE TASNIM 60MG TAB
اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص فکسوفنادین کیمیدارو 60 میلی گرم
قرص راینوفکس 120 میلی گرم
قرص فکسوتد 120 میلی گرم
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 120 میلی گرم
قرص فکسامین 120 میلی گرم
قرص فکسوفنادین جالینوس 120 میلی گرم
قرص فکسوفنادین کیمیدارو 120 میلی گرم
قرص سد-اف 180 میلی گرم
قرص رینوفکس 180 میلی گرم
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 180 میلی گرم
قرص فکسوفنادین کیمیدارو 180 میلی گرم
قرص سد-آف 60 میلی گرم
قرص رینوفکس 60 میلی گرم
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 60 میلی گرم
قرص فکسوفنادین-عبیدی 60 میلی گرم
قرص فکسوفنادین تی سی 60 میلی گرم
قرص فکسامین 60 میلی گرم
قرص فکسوفنادین جالینوس 60 میلی گرم
قرص تلفست 120 میلی گرم
قرص تلفست 180 میلی گرم
قرص فیکسیگرا 180 میلی گرم
قرص فیکسیگرا 120 میلی گرم
قرص سافکسوفست 120 میلی گرم
قرص آلگزافن 120 میلی گرم
قرص آلگزافن 180 میلی گرم
قرص سافکسوفست 180 میلی گرم
قرص فکسوتد 180 میلی گرم
قرص فکسوتد 60 میلی گرم
قرص سافکسوفست 60 میلی گرم
قرص آلگزافن 60 میلی گرم
قرص فکسوفنادین تسنیم 120 میلی گرم
قرص فکسوفنادین تسنیم 60 میلی گرم
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب