! هشدار !
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

هیدروکسی زین

آنتی هیستامین ها

موارد مصرف هیدروکسی زین

هیدروکسی زین در درمان اضطراب و تنش عصبی، به عنوان آرام بخش قبل از بیهوشی عمومی ، کاهش عوارض قطع مصرف مواد مخدر و الکل، کنترل خارش های آلرژِیک از جمله کهیر مزمن و کنترل تهوع و استفراغ استفاده می گردد.

مکانیسم اثر هیدروکسی زین

اثر ضد اضطراب این دارو احتمالا ناشی از اثر آن بر نواحی زیر قشری CNS است. اثرآرام بخش و خواب آوری آن نیز احتمالا به دلیل خاصیت ضد هیستامینی می باشد . به همین علت اثر ضد خارش نیز دارد. اثر ضد استفراغ نیز احتمالا به اثر ضد موسکارینی ان مر بوط می شود.

فارماکوکینتیک هیدروکسی زین

زمان لازم برای شروع اثر هید روکسی زین بعد از مصرفخوراکی 15-30 دقیقه و طول مدت اثر ان 6-4 ساعت است.

منع مصرف هیدروکسی زین

مصرف این دارو در ابتدای بارداری اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

عوارض جانبی هیدروکسی زین

خواب آلودگی و خشکی دهان از عوارض شایع این دارو هستند .

تداخلات دارویی هیدروکسی زین

مصرف همزمان این دارو با فراورده های مضعف CNS ، دارو های ضد افسردگی سه حلقه ای و دارو های کاهنده فشار خون باعث اف زایش اثر انها می گردد.

هشدار ها هیدروکسی زین

1- احتمال بروز خشکی دهان در مصارف طو لانی مدت وجود دارد .
2- مصرف این دارو در صرع، هیپرتروفی پروستات و احتباس ادرار ، گلو کوم و بیماری های کبد باید با احتیاط صورت گیرد.

توصیه های دارویی هیدروکسی زین

1- در صورت بروز خواب الو دگی ، از انجام کار هایی که احتیاج به هوشیار ی دارند ، خوداری شود.
2- احتمال بروز خشکی دهان وجود دارد.

دارو های هم گروه هیدروکسی زین

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Considered to be contraindicated in early (1st trimester) pregnancy until more human pregnancy data available; limited experience in human pregnancy, either for drug itself or drugs in same class or with similar mechanisms of action, including 1st trimester, current limited data suggests that the drug does not represent a significant risk of developmental toxicity including growth restriction, structural anomalies, functional/behavioral deficits, or death at any time in pregnancy Lactation: Excretion in milk unknown; use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
09656
00649
00651
00650
00652

Hydroxyzine available in Iran

Hydroxyzine available in Iran

Brand names
HYDROXYZINE DP 25MG TAB
TEDAZINE 10MG TAB
HYDROXYZINE-TC 10MG TAB
HYDROXYZINE PURSINA 10MG TAB
HYDROXYZINE DP 10MG TAB
TEDAZINE 10MG/5ML SYRUP
HYDROXYZINE-KHARAZMI SYRUP
HYDROXYZINE TEHRANCHIMI SYRUP
HYDROXYZINE PURSINA SYRUP
HYDROXYZINE DP 10MG/5ML SYRUP
TEDAZINE 25MG TAB
HYDROXYZINE-TC 25MG TAB
HYDROXYZINE PURSINA 25MG TAB
HYDROXYZINE-EMAD® 10MG/5ML SYRUP
اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص هیدروکسی زین دی پی 25 میلی گرم
قرص تدازین 10 میلی گرم
قرص هیدروکسی زین-تی سی 10 میلی گرم
قرص هیدروکسی زین پورسینا 10 میلی گرم
قرص هیدروکسی زین دی پی 10 میلی گرم
شربت تدازین 10میلی گرم/5میلی لیتر
شربت هیدروکسی زین-خوارزمی
شربت هیدروکسی زین تهران شیمی
شربت هیدروکسی زین پورسینا
شربت هیدروکسی زین دی پی 10میلی گرم/5میلی لیتر
قرص تدازین 25 میلی گرم
قرص هیدروکسی زین-تی سی 25 میلی گرم
قرص هیدروکسی زین پورسینا 25 میلی گرم
شربت هیدروکسی زین-عماد 10میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب