! هشدار !
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

لوراتادین

آنتی هیستامین ها

موارد مصرف لوراتادین

لوراتاد ین در درمان علامت رینیت آلرژیک ملتحمه ، خارش، کهیر عطسه و آب ریزش از بینی و همچنین در کاهش علائم ناشی از آسم آلرژیک مصرف می شود.

مکانیسم اثر لوراتادین

اثرات آنتی هیستامین این دارو به علت رقابت با هیستامین در اتصال به گیرنده H¬1 ¬است . کاربرد آن در کاهش علائم ناشی از آسم آلرژیک ممکن است به دلیل جلو گیری از اثرات انقباضی هیستامین بر برونش ها در این بیماران باشد.

فارماکوکینتیک لوراتادین

نیمه عمر آن 3-20 ساعت است . زمان لازم برای شروع اثر ان 1-3 ساعت و طول مدت اثر آن حدود 24 ساعت است . متابولیسم دارو کبدی و به متابولیت فعال تبدیل میشود.

دارو های هم گروه لوراتادین

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Excreted in breast milk; avoid (AAP Committee states compatible with nursing)
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
13066
20923
01574
02011

Loratadine available in Iran

Loratadine available in Iran

Brand names
SHAFA-LORATADINE 10MG TAB
LORATADINE-SOBHAN 10MG TAB
LORATADINE-NAJO 10MG TAB
LORATEX 10MG TAB
LORATADINE-ARYA 10MG TAB
LORATADINE-ABIDI 10MG TAB
LORATADINE TC 10MG TAB
LORATADINE RAMOPHARMIN 10MG TAB
LORATADINE PURSINA 10MG TAB
LORATADINE PHARMACHEMI 10MG TAB
LORATADINE DP 10MG TAB
LORATADIN OSVAH 10MG TAB
LORATED 1MG/ML 60ML SYRUP
LORATADINE-PAKDAROU 60ML SYRUP
LORATEX 1MG/ML 60ML SYRUP
LORATADINE RAMOPHARMIN 60ML SYRUP
LORATADINE PHARMA 60ML SYRUP
LORATADINE DAROUPAKHSH 1MG/ML 60ML SYRUP
LORADINE 60ML SYRUP
Loratagel 10MG SOFT GEL CAP
LORATADINE IRAN DARU 10MG ORODISPERSIBLE TAB
اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص شفا-لوراتادین 10 میلی گرم
قرص لوراتادین-سبحان 10 میلی گرم
قرص لوراتادین-ناژو 10 میلی گرم
قرص لوراتکس 10 میلی گرم
قرص لوراتادین-آریا 10 میلی گرم
قرص لوراتادین-عبیدی 10 میلی گرم
قرص لوراتدین تی سی 10 میلی گرم
قرص لوراتادین راموفارمین 10 میلی گرم
قرص لوراتادین پورسینا 10 میلی گرم
قرص لوراتادین فارماشیمی 10 میلی گرم
قرص لوراتادین دی پی 10 میلی گرم
قرص لوراتادین اسوه 10 میلی گرم
شربت لوراتد 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر
شربت لوراتادین-پاک دارو 60 میلی لیتر
شربت لوراتکس 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر
شربت لوراتادین راموفارمین 60 میلی لیتر
شربت لوراتادین فارما 60 میلی لیتر
شربت لوراتادین داروپخش 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیرت
شربت لورادین 60 میلی لیتر
کپسول نرم لوراتاژل 10 میلی گرم
قرص دهان بازشو لوراتادین ایران دارو 10 میلی گرم
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب