اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1801 فنی پنتول Fenipentol
1802 فنی تروتیون Fenitrothion
1803 فنل اویل Fennel Oil
1804 فنوفیبرات Fenofibrate
1805 فنول دوپام مسیلات Fenoldopam Mesilate
1806 فنوپروفن Fenoprofen
1807 فنوترول Fenoterol
1808 فنوورین Fenoverine
1809 فنوکسازولین Fenoxazoline
1810 فن پیپرامید Fenpipramide
1811 فنپیورینیوم بروماید Fenpiverinium Bromide
1812 فن پروپوکس Fenproporex
1813 فنکوییزون Fenquizone
1814 فنرتیدین Fenretinide
1815 فنس پیراید Fenspiride
1816 فنتانیل Fentanyl
1817 فن تیون Fenthion
1818 فنتیازاک Fentiazac
1819 فنتی کلر Fenticlor
1820 فنتی کونازول Fenticonazole
1821 فنتونیوم Fentonium
1822 WL-43775 Fenvalerate
1823 فپرادینول Fepradinol
1824 فپرازون Feprazone
1825 فریک آمونیوم سیترات Ferric Ammonium Citrate
1826 کلرید آهن Ferric Chloride
1827 اکسید آهن Ferric Oxide
1828 فریک پیروفسفات Ferric Pyrophosphate
1829 فریستن Ferristene
1830 فریتین Ferritin
1831 فروکولینات Ferrocholinate
1832 فروس سولفات Ferrous
1833 Ferrous sulfate+folic acid
1834 فروکربوتران Ferucarbotran
1835 فروموکسی دس Ferumoxides
1836 فروموکسیل Ferumoxsil
1837 فروموکسیتول Ferumoxytol
1838 فسوترودین Fesoterodine
1839 فیورفیو Feverfew
1840 فکسوفنادین Fexofenadine
1841 فیبرین Fibrin
1842 فیبرینوژن Fibrinogen
1843 فاکتور1 Fibrinogen
1844 فیبرینولیزین Fibrinolysin
1845 فیبرونکتین Fibronectin
1846 فیگ Fig
1847 فیلگراستیم Filgrastim
1848 فیناستراید Finasteride
1849 فینگولیمود Fingolimod
1850 فیپرونیل Fipronil
1851 ترکیبات فلاونوئید Flavonoid Compounds
1852 فلاووکسات Flavoxate
1853 فلکایینید Flecainide
1854 فلروکساسین Fleroxacin
1855 فلوکومافن Flocoumafen
1856 فلوکتافنین Floctafenine
1857 فلوموکسف Flomoxef
1858 فلوپروپیون Flopropione
1859 فلورفنیکل Florfenicol
1860 فلوسکینال Flosequinan
1861 فلوکسوریدین Floxuridine
1862 فلووانیزون Fluanisone
1863 فلوآزورون Fluazuron
1864 فلوبندازول Flubendazole
1865 فلوکلرولون Fluclorolone
1866 فلوکلوگزاسیلین Flucloxacillin
1867 فلوکونازول Fluconazole
1868 فلوسیتوزین Flucytosine
1869 فلودارابین Fludarabine
1870 فلودیازپام Fludiazepam
1871 فلودروکورتیزون Fludrocortisone
1872 فلوفنامیک اسید Flufenamic Acid
1873 فلوژستون استات Flugestone Acetate
1874 فلوییندیون Fluindione
1875 فلومازنیل Flumazenil
1876 فلومکوئین Flumequine
1877 فلومتازون پیوالات Flumetasone Pivalate
1878 فلومترین Flumethrin
1879 فلوناریزین Flunarizine
1880 فلونیزولید Flunisolide
1881 فلونیترازپام Flunitrazepam
1882 فلونیکسین مگلومین Flunixin Meglumine
1883 فلونوکساپروفن Flunoxaprofen
1884 فلوسینولون Fluocinolone
1885 فلوسینونید Fluocinonide
1886 فلوکورتین بوتیل Fluocortin Butyl
1887 فلوکورتولون Fluocortolone
1888 فلورسئین Fluorescein
1889 فلورین 18 Fluorine-18
1890 فلورواستامید Fluoroacetamide
1891 فلورومتولون Fluorometholone
1892 فلوروتیروزین Fluorotyrosine
1893 فلورواوراسیل Fluorouracil
1894 فلوکستین Fluoxetine
1895 فلوکسی مسترون Fluoxymesterone
1896 فلوپنتیکسول Flupentixol
1897 FLUPENTIXOL+MELITRACEN
1898 فلوفنازین Fluphenazine
1899 فلوپیرتین Flupirtine
1900 فلوپردنیدن استات Fluprednidene Acetate
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب