اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3401 فیزوستیگمین Physostigmine
3402 ویتامین کا Phytonadione
3403 فیتوسترول Phytosterol
3404 پیسیبانیل Picibanil
3405 پیکلوکسیدین دی هیدروکلراید Picloxydine Dihydrochloride
3406 پیکولامین سالیسیلات Picolamine Salicylate
3407 پیکوتامید Picotamide
3408 پیدوتیمود Pidotimod
3409 واکسن پیگ بل Pigbel Vaccines
3410 پیگمنت روبین Pigment Rubine
3411 پیکتوبروفن Piketoprofen
3412 پیلوکارپین Pilocarpine
3413 پیل سیکاینید Pilsicainide
3414 پیماگدین Pimagedine
3415 پیمکرولیموس Pimecrolimus
3416 پیمه تیکسن Pimethixene
3417 پیموبندان Pimobendan
3418 پیموزاید Pimozide
3419 پیناسیدیل Pinacidil
3420 پیناوریوم برمید Pinaverium Bromide
3421 پینازپام Pinazepam
3422 پیندولول Pindolol
3423 پیوگلیتازون Pioglitazone
3424 پیپامپرون Pipamperone
3425 پیپازتات Pipazetate
3426 پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide
3427 پیپمیدیک اسید Pipemidic Acid
3428 پی پنزولات Pipenzolate
3429 پیپراستازین Piperacetazine
3430 پیپراسیلین Piperacillin
3431 پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
3432 پیپراکویین Piperaquine
3433 پیپرازین Piperazine
3434 پی پریدولات Piperidolate
3435 پیپرونال Piperonal
3436 پیپرونیل بوتوکساید Piperonyl Butoxide
3437 پی پتانات اتوبروماید Pipethanate Ethobromide
3438 پیپوبرومن Pipobroman
3439 پیپوتیازین Pipotiazine
3440 پیپوکسالون Pipoxolan
3441 پیپرادرول Pipradrol
3442 پیپراتکول Pipratecol
3443 پیپرین هیدرینات Piprinhydrinate
3444 پیراستام Piracetam
3445 پیراروبیسین Pirarubicin
3446 پیربوترول استات Pirbuterol Acetate
3447 پیر-نوکسین Pire-noxine
3448 پیرنزپین Pirenzepine
3449 پیرتانید Piretanide
3450 پیرفنی دون Pirfenidone
3451 پیرگلوتارژین Pirglutargine
3452 پیریبدیل Piribedil
3453 پیریدوکسیلات Piridoxilate
3454 پیری فیبرات Pirifibrate
3455 متیل پریمی فوس Pirimiphos-Methyl
3456 پیری سودانول مالئات Pirisudanol Maleate
3457 پیریترامید Piritramide
3458 پیری تریکسیم ایزتیونات Piritrexim Isetionate
3459 پیرلیمایسین Pirlimycin
3460 پیرلیندول Pirlindole
3461 پیرمنول Pirmenol
3462 پیروکتون اولامین Piroctone Olamine
3463 پیرومیدیک اسید Piromidic Acid
3464 پیروکسیکام Piroxicam
3465 پیروزادیل Pirozadil
3466 پیتاواستاتین Pitavastatin
3467 پیتوفنون Pitofenone
3468 پیوامپی سیلین Pivampicillin
3469 پیومسیلینام Pivmecillinam
3470 پیزوتیفن Pizotifen
3471 واکسن پلاگ Plague Vaccines
3472 Plantain
3473 پلاسما Plasma
3474 پروتئین پلاسما Plasma Protein Fraction
3475 پلاسمینوژن Plasminogen
3476 پلاستیک ها Plastics
3477 پلاکت ها Platelets
3478 پلاتی فیلین اسید تارترات Platyphylline Acid Tartrate
3479 پلانوتول Plaunotol
3480 پلکوناریل Pleconaril
3481 Plerixafor
3482 Pleurisy Root
3483 پیلیکامایسین Plicamycin
3484 واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
3485 پدوفیلین Podophyllin
3486 Poisonous Mushrooms or Toadstools
3487 Pokeroot
3488 پولاکریلین پتاسیم Polacrilin Potassium
3489 پولاپرزینک Polaprezinc
3490 پولدین متیل سولفات Poldine Metilsulfate
3491 پولی کوزانول Policosanol
3492 پلی کرسولن Policresulen
3493 پلی هگزانید Polihexanide
3494 واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
3495 واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV
3496 پولوکسامر Poloxamers
3497 پلی 1.پلی سی1 Poly 1.poly C1 2U
3498 Poly A.poly U
3499 Poly I.poly C
3500 پلی کربوفیل Polycarbophil
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب