دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

این صفحه در حال تکمیل است
نام شرکت وارد کننده: اهران تجارت زمینه فعالیت: تولید کننده-واردکننده
    تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروتولیدکننده [ کشور ]کد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
محلول تزریقی آلبومین انسانی 5% 250 میلی لیتر
ALBUMIN (HUMAN) Injection,Solution 5%,250ml
CSL BEHRING [ SWITZERLAD ]

1228115035 Albumin
2
محلول تزریقی آلبومین انسانی 20% 50 میلی لیتر
ALBUMIN (HUMAN) Injection,Solution 20%,50ml
ZLB BIOPLASMA [ SWITZERLAD ]

1228028083 Albumin
3
محلول تزریقی آلبومین انسانی 5% 100 میلی لیتر
ALBUMIN (HUMAN) Injection,Solution 5%,100ml
ZLB BIOPLASMA [ SWITZERLAD ]

1228026911 Albumin
4
اسپری بینی بکلیت آکوانیز 50میکروگرم/دوز
BECLATE AQUANASE Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal
CIPLA [ INDIA ]

1228100499 Beclometasone
5
کرم واژینال استرین 0.625 میلی گرم/گرم
ESTRIN Cream,Vaginal 0.625 mg/g
CIPLA [ INDIA ]

1228144080 Conjugated Estrogens
6
آمپول داستکس 20 میلی گرم
DOCETAX 20 Injection 20 mg
CIPLA [ INDIA ]

1228103025 Docetaxel
7
آمپول دوستاکس 80 میلی گرم
DOCETAX 80 Injection 80 mg
CIPLA [ INDIA ]

1228099823 Docetaxel
8
ویال امنی اسکن 287میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر
OMNISCAN Injection 287 mg/ml,15 ml(0.5 mmol/ml)
GE HEALTHCARE [ NORWAY ]

AMERSHAM [ NORWAY ]
1228026607 Gadodiamide
9
آمپول سرو-تت 250واحد
SERO-TET Injection 250 IU
GREEN CROSS [ KOREA ]

1228047190 Immune Globulin Intramuscular
10
ویال آی وی گلوبولین اس 50میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر
IV GLOBULIN S Injection 50 mg/ml, 100 ml
GREEN CROSS [ KOREA ]

1228120053 Immune Globulin Intravenous
11
ویال ویزیپک 270میلی گرم ید/میلی لیتر 20میلی لیتر
VISIPAQUE Injection 270 mgI/ml,20 ml
GE HEALTHCARE [ NORWAY ]

AMERSHAM [ IRELAND ]
1228047596 Iodixanol
12
ویال ویزیپک 270میلی گرم ید/میلی لیتر 50میلی لیتر
VISIPAQUE Injection 270 mgI/ml,50 ml
GE HEALTHCARE [ NORWAY ]

AMERSHAM [ IRELAND ]
1228047589 Iodixanol
13
ویال ویزی پک 320میلی گرم ید/میلی لیتر 100میلی لیتر
VISIPAQUE Injection 320 mgI/ml,100ml
GE HEALTHCARE [ NORWAY ]

AMERSHAM [ IRELAND ]
1228094125 Iodixanol
14
ویال ویزیپک 320 میلی گرم ید/میلی لیتر 50میلی لیتر
VISIPAQUE Injection 320 mgI/ml,50ml
GE HEALTHCARE [ NORWAY ]

AMERSHAM [ IRELAND ]
1228025228 Iodixanol
15
ویال ویزیپک 320میلی گرم ید/میلی لیتر 20میلی لیتر
VISIPAQUE Injection 320 mgI/ml,20ml
GE HEALTHCARE [ NORWAY ]

AMERSHAM [ IRELAND ]
1228025211 Iodixanol
16
ویال امنی پک 350میلی گرم ید/میلی لیتر 100میلی لیتر
OMNIPAQUE Injection 350 mg I/ml,100 ml
GE HEALTHCARE [ NORWAY ]

AMERSHAM [ IRELAND ]
1228094118 Iohexol
17
ویال امنی پک 240میلی گرم ید/میلی لیتر 100میلی لیتر
OMNIPAQUE Injection 240 mg I/ml,100 ml
GE HEALTHCARE [ NORWAY ]

AMERSHAM [ IRELAND ]
1228027376 Iohexol
18
ویال امنی پاک 300میلی گرم ید/میلی لیتر 50میلی لیتر
OMNIPAQUE Injection 300 mg I/ml,50 ml
GE HEALTHCARE [ NORWAY ]

AMERSHAM [ IRELAND ]
1228026379 Iohexol
19
ویال امنی پک 240 میلی گرم ید/میلی لیتر 20 میلی لیتر
OMNIPAQUE Injection 240 mg I/ml,20 ml
GE HEALTHCARE [ NORWAY ]

AMERSHAM [ IRELAND ]
1228026355 Iohexol
20
ویال امنی پک 240 میلی گرم ید/میلی لیتر 50میلی لیتر
OMNIPAQUE Injection 240 mg I/ml,50 ml
GE HEALTHCARE [ NORWAY ]

AMERSHAM [ IRELAND ]
1228025686 Iohexol
21
قرص ارکتو 100 میلی گرم
ERECTO Tablet 100 mg
CIPLA [ INDIA ]

1228025563 Sildenafil
22
آمپول کانولکس 100میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
CONVULEX Injection 100 mg/ml , 5 ml
GEROT [ AUSTRIA ]

1228175671 Sodium Valproate
23
قرص تنویر 300 میلی گرم
TENVIR Tablet 300 mg
CIPLA [ INDIA ]

1228202612 Tenofovir
24
پودر لئوفیلیزه گرین 8 قایل تزریق 250 واحد
GREEN VIII Injection,Powder,Lyophilized 250 IU
GREEN CROSS [ KOREA ]

1228107689 Factor VIII
25
قرص سیستون
Cystone Tablet
[ IRAN ]

990293 Zingiber officinale+Didymocarpus pedicellata+Saxifraga ligulata+ Rubia cordifolia+ Cyperus scariosus+ Achyranthes aspera+ Onosma bracteatum+ Vernonia cinerea
26
قرص لیو 52 دی اس
Liv 52DS Tablet
[ IRAN ]

990095 Capparis spinosa+ Cichorium intybus+ Mandur bhasma+ Solanum nigrum+ Terminalia arjuna+ Cassia occidentalis+ Achillea millefolium+ Tamarix gallica
27
سرنگ آماده تزریق جی سی فلو 0.5 میلی لیتر تک دوز
GC FLU Injection 0.5ml,PFS-1PFS/PACK
GREEN CROSS [ KOREA ]

1768916431500455 Influenza Vaccines
28
پودر لئوفیلیزه گرین 8 قایل تزریق 500 واحد
GREEN VIII Injection,Powder,Lyophilized 500 IU
GREEN CROSS [ KOREA ]

2134113791961701 Factor VIII
29
سرنگ آماده تزریق جی سی فلو 0.5 میلی لیتر 10 دوز
GC FLU Injection 0.5ml,PFS-10PFS/PACK
GREEN CROSS [ KOREA ]

7624047490788395 Influenza Vaccines
بازگشت به لیست شرکت ها