دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

این صفحه در حال تکمیل است
نام شرکت وارد کننده: بازرگانی ریاحی زمینه فعالیت: وارد کننده
    تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروتولیدکننده [ کشور ]کد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
آمپول تریامسینولون 40 میلی گرم/میلی لیتر
TRIAMCINOLONE Injection 40 mg/ml
GEDEON RICHTER [ HUNGARY ]

1228027963 Triamcinolone
2
پودر قابل تزریق آردوان 4 میلی گرم
ARDUAN Injection,Powder 4 mg
GEDEON RICHTER [ HUNGARY ]

1228026065 Pipecuronium Bromide
3
قرص دیگوکسین ریشتر 250 میکروگرم
DIGOXIN RICHTER Tablet 250 mcg
GEDEON RICHTER [ HUNGARY ]

1228087325 Digoxin
4
اسپری نیترومینت 400 میکروگرم/دوز
NITROMINT Spray 400 mcg/dose
EGIS [ HUNGARY ]

1228026072 Nitroglycerin
5
قرص نیترومینت 6.5 میلی گرم
NITROMINT Tablet 6.5 mg
EGIS [ HUNGARY ]

1228025402 Nitroglycerin
6
قرص نیترومینت 2.6 میلی گرم
NITROMINT Tablet 2.6 mg
EGIS [ HUNGARY ]

1228025396 Nitroglycerin
7
قرص نورمودیپین 5 میلی گرم
NORMODIPINE Tablet 5 mg
GEDEON RICHTER [ HUNGARY ]

1228025181 Amlodipine Besilate
بازگشت به لیست شرکت ها