محصولات شرکت پوراطب

محصولات شرکت پوراطب

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
CALCIUM FOLINATE Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق کلسیم فولینات 100میلی گرم] ESSETI Folinic Acid به زودی ...
FORMOTEROL BLUAIR Inhaler/Capsule 12 mcg [کپسول استنشاقی فورمترول بلوایر 12میکروگرم] CHEMO GROUP Formoterol به زودی ...
GEMCITABINE AZEVEDOS Injection,Powder 1 g [پودر قابل تزریق جم سیتابین آزه ودوز 1 گرم] AZEVEDOS Gemcitabine به زودی ...
OCTAPLEX Injection,Powder,Lyophilized 500 IU [پودر لئوفیلیزه اکتاپلکس 500 واحد] OCTAPHARMA Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction به زودی ...
LISAMETHYLE Injection,Powder 500 mg [پودر قابل تزریق لیزامتیل 500 میلی گرم] LISAPHARMA Methylprednisolone به زودی ...
GEMCITABINE AZEVEDOS Injection,Powder 200 mg [پودر جم سیتابین آزودوز 200 میلی گرم] AZEVEDOS Gemcitabine به زودی ...
IRINOTECAN AZEVEDOS Injection 20 mg/ml,5ml [آمپول ایرینوتکان آزودوز 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] AZEVEDOS Irinotecan به زودی ...
IRINOTECAN AZEVEDOS Injection 20 mg/ml,2ml [آمپول ایرینوتکان آزودوز 20 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] AZEVEDOS Irinotecan به زودی ...
TRIPLE FLEX Tab [قرص تریپل فلکس] Glucosamine Preparation به زودی ...
CO Q10 INTERNATIONAL AGENCIES 100 MG 30 Cap [کپسول کوکيوتن اينترنشنال ايجنسيس 100 م گ30 عددي] Coenzyme Q10 به زودی ...
CO Q10 INTERNATIONAL AGENCIES 30 MG 30 Cap [کپسول کوکيوتن اينترنشنال ايجنسيس 30 م گ 30 عددي] Coenzyme Q10 به زودی ...
EMISTOP 2 MG/ML 4 ML AMP [آمپول امی ستاپ 2میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر] CLARIS LIFE SCIENCES Ondansetron به زودی ...
Multi Daily Nature Made Tablet [قرص مولتی دیلی نیچرمید] Nature Made Multivitamin preparation به زودی ...
PreFlex CAP [کپسول پریفلکس (پرفلکس)] HealthBurst Glucosamine Preparation به زودی ...
Vitamin E 400 HealthBurst Softgel [سافت ژل ویتامین ایی 400 هلث برست] HealthBurst Vitamin E به زودی ...
Caltrex HealthBurst TAB [قرص کلترکس هلث برست] HealthBurst Calcium به زودی ...
OmegaFlex 1000MG Softgel [سافت ژل امگا فلکس 1000 میلی گرم] HealthBurst Omega-3 Triglycerides به زودی ...
Calcium D3 Nature Made 500MG TAB [قرص کلسیم د۳ نیچرمید 500 میلی گرم] Nature Made Calcium به زودی ...
OSTIVONE RX Bone TAB [قرص استیون-آرایکس بون] Natures Only Calcium به زودی ...
Magnesium 250 mg 21Century Tablet [قرص منيزيم 250 ميلی گرمی سنتری] 21st Century Magnesium Supplement به زودی ...
Vitamin E 400MG 21Century Softgel [سافت ژل ویتامین ایی 400 میلی گرم سنتری] 21st Century Vitamin E به زودی ...
Chromium Picolinate 21 Century 200MCG Tab [قرص کرومیوم پیکولینات سنتری 200 میکروگرم] 21st Century Chromium به زودی ...
Calcium Magnesium Zinc Nature Made Tab [قرص کلسیم منیزیم زینک نیچرمید] Nature Made Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
Cal Mag Zinc + D 21Century Tablet [قرص کلسیم منیزیم روی + D سنتری] 21st Century Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
Prenatal Vitally Tone Softgel [سافت ژل پریناتال ویتالی تون] VitallyTone Multivitamin preparation به زودی ...
Multi For Her Vitally Ton Softgel [سافت ژل مولتی برای خانم ها ویتالی تون] VitallyTone Multivitamin preparation به زودی ...
Muli Complex Viatally Ton Softgel [سافت ژل مولتی کمپلکس ویتالی تون] VitallyTone Multivitamin preparation به زودی ...
Fish Oil 1000MG 21century Softgel [سافت ژل روغن ماهی 1000 میلی گرم سنتری] 21st Century Omega-3 Triglycerides به زودی ...
Folic Acid 400MCG Nature Made Tab [قرص فولیک اسید 400 میکروگرم نیچرمید] Nature Made Folic Acid به زودی ...
Ocu Health 21Century Capsule [کپسول اکیو هلث سنتری] 21st Century Vitamin A+Lutein به زودی ...
Multi Prenatal Nature Made Tablet [قرص مولتی پریناتال نیچرمید] Nature Made Multivitamin preparation به زودی ...
Multi Complete Tablet [قرص مولتی کامپلیت] Nature Made Multivitamin preparation به زودی ...
TRIPLE FLEX Triple Strength Capsule [تریپل فلکس استرنت] Nature Made Glucosamine Preparation به زودی ...
Lycopene 25MG 21Century Tablet [قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری] 21st Century Lycopene به زودی ...
PIASCLEDINE 300MG Capsule [کپسول پیاسکلیدین 300 میلی گرم (پیازکلیدین)] EXPANSCIENCE Avocado-Soybean unsaponifiables extract به زودی ...
ZOO FRIENDS Multi Gummies Pastil [پاستیل مولتی زو فرندز (زوفرندز)] 21st Century Multivitamin preparation به زودی ...
Magnesium Vita Fizz Effervescent Tablet [قرص جوشان منیزیم ویتافیز] Alpex Pharma Magnesium Supplement به زودی ...
L-Arginine 1000MG 21 Century Tablet [قرص ال-آرژنین 1000 سنتری] 21st Century Arginine به زودی ...
Prenatal + DHA 21 Century Tab/Softgel [قرص و سافت ژل پریناتال + دی اچ ا سنتری] 21st Century Multivitamin preparation به زودی ...
Omega-3 Nature Made Softgel [سافت ژل امگا 3 نیچرمید] Nature Made Omega-3 Triglycerides به زودی ...
PreNatal 21 Century Tablet [قرص پریناتال سنتری] 21st Century Multivitamin preparation به زودی ...
Selenium 200 MCG 21 Century Capsule [کپسول سلنیوم 200 میکروگرم سنتری] 21st Century Selenium به زودی ...
Calcium Citrate 21st Century Tablet [قرص کلسیم سیترات سنتری] 21st Century Calcium به زودی ...
MEGEX-I 40MG/ML ORAL SUSPENSION [سوسپانسیون خوراکی مژکس 40 میلی گرم/میلی لیتر] DAEWON Megestrol به زودی ...
Iron 27 mg 21Century Tablet [قرص آهن سنتری 27 میلی گرم] 21st Century Ferrous به زودی ...
Calcium 500+D 21Century Tablet [قرص کلسیم د سنتری 500 میلی گرم] 21st Century Calcium به زودی ...
Arthi-Flex 21Century Tablet [قرص آرتری فلکس سنتری] 21st Century Glucosamine Preparation به زودی ...
Sentry 21Century Tablet [قرص مولتی ویتامین سنتری] 21st Century Multivitamin preparation به زودی ...
Zinc Plus Vita Fizz Effervescent Tablet [قرص جوشان زینک پلاس ویتافیز] Vitapharmed Zinc supplement به زودی ...
Iron + Vitamins Vita Fizz Effervescent Tablet [قرص جوشان آهن + ویتامینز ویتافیز] Vitapharmed Ferrous به زودی ...
Coenzyme Q10 Vita Fizz Plus Effervescent Tablet [قرص جوشان کوآنزیم کیوتن ویتافیز پلاس] Vitapharmed Coenzyme Q10 به زودی ...
Calcium+Magnesium Vita Fizz EFF Tablet [قرص جوشان کلسیم+منیزیم ویتافیز] Vitapharmed Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
ALBUNORM 20% 100ML VIAL [ویال آلبونورم 20% 100 میلی لیتر] OCTAPHARMA Albumin به زودی ...
CHOLESTOFF Original Capsule [کپسول کلست آف - کولست آف] Nature Made Stanol Esters به زودی ...
Zinc Nature Made 30 NG Tablet [قرص زینک نیچرمید 30 میلی گرم] Nature Made Zinc supplement به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب