محصولات شرکت بازرگانی تدبیرکالای جم

محصولات شرکت بازرگانی تدبیرکالای جم

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
CARDIJECT Injection,Powder,Lyophilized 250mg [پودر قابل تزریق کاردیجکت 250 میلی گرم] SUN PHARMACEUTICAL Dobutamine به زودی ...
FERROVIN Injection 20mg Fe/ml,5ml [آمپول فرووین 20میلی گرم آهن/میلی لیتر 5میلی لیتر] RAFARM Iron Sucrose به زودی ...
ACNOTREN Capsule 20 mg [کپسول آ-کنوترن 20 میلی گرم-آکنوترن] PHARMATHEN Isotretinoin به زودی ...
PROSULF 1% 10MG/ML 5ML AMP [آمپول پروسولف 1% 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] WOCKHARDT Protamine به زودی ...
GEMNIL Injection,Powder 1g [پودر قابل تزریق جمنیل 1 گرم] VIANEX Gemcitabine به زودی ...
GEMNIL Injection,Powder 200 mg [پودر قابل تزریق جمنیل 200 میلی گرم] VIANEX Gemcitabine به زودی ...
NORADRENALINE NORMON Injection 0.1% [آمپول نورآدرنالین نورمون 0.1%] NORMON Norepinephrine به زودی ...
ADENOSINE Injection 3 mg/ml,2 ml-vial [ویال آدنوزین 3 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] WOCKHARDT Adenosine به زودی ...
BICALOX Tablet 50 mg [قرص بیکالوکس 50 میلی گرم] ERIS PHARMACEUTICALS Bicalutamide به زودی ...
REMIFENTANIL-NORMON Injection,Powder 5 mg [پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-نورمون 5 میلی گرم] NORMON Remifentanil به زودی ...
REMIFENTANIL-NORMON Injection,Powder 2 mg [پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-نورمون 2 میلی گرم] NORMON Remifentanil به زودی ...
REMIFENTANIL-NORMON Injection,Powder 1 mg [پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-نورمون 1 میلی گرم] NORMON Remifentanil به زودی ...
VALPROATE AGUETTANT Injection 100 mg/ml,4 ml [آمپول والپروات آگتانت 100 میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر] AGUETTANT Sodium Valproate به زودی ...
BUPIVACAINE AGUETTANT Injection 20 mg/4ml(0.5%), spinal [آمپول تزریق نخاعی بوپیواکائین آگوتانت 20 میلی گرم/4 میلی لیتر] AGUETTANT Bupivacaine به زودی ...
IFOSFAMIDE KEMEX Injection,Powder 1 g [پودر قابل تزریق ایفوسفامید کمکس 1 گرم] KEMEX Ifosfamide به زودی ...
MATEVER Injection,Solution,Concentrate 100mg/ml, 5ml [ویال مت اور 100میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] PHARMATHEN Levetiracetam به زودی ...
Sevelamer Carbonate Genthon 800MG Tab [قرص روکشدار سولامر کربنات جنتون 800 میلی گرم] Genthon B.V. Sevelamer به زودی ...
Voricofend 200 mg Tab [قرص روکشدار وریکوفند 200 میلی گرم] Polpharma Voriconazole به زودی ...
Cranberry Vitarmonyl 335 mg Cap [کپسول کرن بری ویتارمونیل 335 میلی گرم] Vitarmonyl Cranberry به زودی ...
IRITEC 100 mg Vial [ویال ایریتک 100 میلی گرم] VIANEX Irinotecan به زودی ...
Temozolomide Eirgen 100 mg Cap-TEMOZAN [کپسول تموزولامید ایرژن 100 میلی گرم-تموزان] Eirgen Pharma Temozolomide به زودی ...
Temozolomide Eirgen 250 mg Cap-TEMOZAN [کپسول تموزولامید ایرژن 250 میلی گرم - تموزان] Eirgen Pharma Temozolomide به زودی ...
Alprostadil Genfarma 20 mcg Injection, Powder, Lyophilized [پودر لئوفلیزه آلپروستادیل جن فارما 20 میکروگرم] GENPHARMA Alprostadil به زودی ...
Alprostadil Genfarma 20 mcg Injection, Powder, Lyophilized [پودر قابل تزریق آلپروستادیل جنفارما] GENPHARMA Alprostadil به زودی ...
Top Levure Tablet [قرص تاپ لوور] Vitarmonyl Dried Yeast به زودی ...
Omega 3 Vitarmonyl Softge [سافت ژل امگا 3 ویتارمونیل] Vitarmonyl Omega-3 Triglycerides به زودی ...
Ginkgo billoba Vitarmonyl 200mg Cap [کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل 200 میلی گرم] Vitarmonyl Ginkgo biloba به زودی ...
Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap [کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم] Vitarmonyl Royal jelly+Ginseng به زودی ...
L-Carnitine Euronatural 1 g/15 ml Sachet [ساشه ال-کارنیتین یورونچرال 1گرم/15 میلی لیتر] Euronatural Carnitine به زودی ...
Sideral Gocce 30ml Drop [قطره سیدرال گوچه 30 میلی لیتر] FarmaNutra Ferrous به زودی ...
Pleron 25 mg Tab [قرص روکشدار پلرون 25 میلی گرم] Synthon Hispania Eplerenone به زودی ...
Pleron 50 mg Tab [قرص روکشدار پلرون 50 میلی گرم] Synthon Hispania Eplerenone به زودی ...
Sideral folico Sache [ساشه سیدرال فولیکو] FarmaNutra Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
Miovisin 135 mg/5 ml Vial [ویال میوویزین 135میلی گرم/5 میلی لیتر] FARMIGEA Acetylcholine Chloride به زودی ...
Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap [کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم] Vitarmonyl Panax ginseng به زودی ...
DHA & Vitamins Euronatural 15ml Drop [قطره دی اچ ای بعلاوه ویتامین یورونچرال 15 میلی لیتر] Euronatural Omega-3 Triglycerides به زودی ...
Sideral Forte Cap [کپسول سیدرال فورت] FarmaNutra Ferrous به زودی ...
Sideral Clasic Cap [کپسول سیدرال کلاسیک] FarmaNutra Ferrous به زودی ...
Eye Gel 10gr [تیوب آی ژل 10 گرم] FARMIGEA Carbomers به زودی ...
Xiloial Multi Eye 1Drop [قطره چشمی زیلویال مولتی1 عددی] FARMIGEA Sodium Hyaluronate به زودی ...
Xiloial Mono 20 Eye Drop [قطره چشمی زیلویال مونو 20 عددی] FARMIGEA Sodium Hyaluronate به زودی ...
Hye Multi 1Eye Drop [قطره جشمی های مولتی 1 عددی] FARMIGEA Sodium Hyaluronate به زودی ...
Hye Mono 20 Eye Drop [قطره چشمی های منو 20 عددی] FARMIGEA Sodium Hyaluronate به زودی ...
Pure Multi 1Eye Drop [قطره پیور مولتی 1 عددی] FARMIGEA Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose به زودی ...
Pure Mono 20 Eye Drop [قطره چشمی پیور منو 20 عددی] FARMIGEA Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose به زودی ...
Levofeloxide 5 mg/ml Eye Drop [قطره چشمی لوفلوکسید 5 میلی گرم/میلی لیتر] RAFARM Levofloxacin به زودی ...
MIOZAC Injection 12.5 mg/ml, 20 ml [ویال میوزاک 12.5 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر] FISIOPHARAMA Dobutamine به زودی ...
IRITEC 40 mg Vial [ویال ایریتک 40 میلی گرم] VIANEX Irinotecan به زودی ...
Hyalase Lyopholized Powder 1500 IU [پودر لئوفلیزه هیالاز 1500 واحد] WOCKHARDT Hyaluronic Acid به زودی ...
Biluron 150 mg Coated TAB [قرص روکشدار بیلورون 150 میلی گرم] Synthon Hispania Bicalutamide به زودی ...
Bleomycin KEMEX 15 IU Lyopholized Powder [پودر لئوفیلیزه بلئومایسین کمکس 15 واحد] KEMEX Bleomycin Sulfate به زودی ...
Novatretin 25 mg CAP [کپسول نواترتین 25 میلی گرم] DOUGLAS Acitretin به زودی ...
Novatretin 10 mg CAP [کپسول نواترتین 10 میلی گرم] DOUGLAS Acitretin به زودی ...
Maculife Softgel [سافت ژل موکولایف] FARMIGEA Multivitamin preparation به زودی ...
BLES Injection 135mg/5ml SUSP VIAL [ویال سوسپانسیون بلس 135 میلی گرم/5 میلی لیتر] BLES BIOCHEMICALS Pulmonary Surfactants به زودی ...
Sideral Oro Disintegrating Oral Granule [ساشه گرانول حل شونده در دهان سیدرال اورو] Pharmanutra Multivitamin+Iron به زودی ...
Levure de Riz Rouge (Red Rice) CAP [کپسول مخمر برنج قرمز ویتارمونیل] Vitarmonyl Dried Yeast به زودی ...
ROACCUTANE 0.05% Gel [ژل موضعی رواکوتان 0.05%] SERB Isotretinoin به زودی ...
Ginko biloba Vitarmonyl Cap [کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل] Vitarmonyl Ginkgo biloba به زودی ...
Maculife Capsule [کپسول ماکولایف (ماکو لایف)] FARMIGEA Multivitamin preparation به زودی ...
TEMOZAN 5MG Capsule [کپسول تموزان 5 میلی گرم] Eirgen Pharma Temozolomide به زودی ...
TEMOZAN 20MG Capsule [کپسول تموزان 20 میلی گرم] Eirgen Pharma Temozolomide به زودی ...
LINEZOLID INFOMED 2MG/ML 300ML Vial [ویال لینزولید اینفومد 2میلی گرم/میلی لیتر 300 میلی لیتر] INFOMED Linezolid به زودی ...
ALPROSTADIL GENFARMA 20 MCG POWDER FOR INJ [پودر لئوفلیزه آلپروستادیل جن فارما 20 میکروگرم] GENPHARMA Alprostadil به زودی ...
ALPROSTADIL GENFARMA 20 MCG POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق آلپروستادیل جنفارما] GENPHARMA Alprostadil به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب