محصولات شرکت فردای سبز ایرانیان

محصولات شرکت فردای سبز ایرانیان

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ALGOMED TAB [قرص آلگومد -الگومد] Chlorella Vulgaris به زودی ...
ALGOMED FORTE TAB [قرص آلگومد فورت - الگومد فورت] Chlorella Vulgaris به زودی ...
Algomed D3 Tablet [قرص آلگومد د3] ALGOMED Chlorella Vulgaris به زودی ...
Algomed Calcium Tablet [قرص آلگومد کلسیم] ALGOMED Chlorella Vulgaris به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب