محصولات شرکت آدونیس کیش

محصولات شرکت آدونیس کیش

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ANTIAGING ENHANCED FUNCTION FOR MEN® 60 CAP [کپسول انتي ايجينگ انهنسد فانکشن فور من 60 عددي] Multivitamin preparation به زودی ...
CO Q10 RED 100 MG Softgel [کپسول نرم کو کيوتن رد 100 م گ] Coenzyme Q10 به زودی ...
Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel [سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم)] Viva Nutraceuticals Silybum marianum به زودی ...
Primrose uniqpharma Softgel [سافت ژل پرایم رز یونیک فارما] Uniq Pharma Evening Primrose Oil به زودی ...
QMaxxx carnitin ANTIAGING Softgel [سافت ژل کیومکس کارنیتین 60 عددی] ANTIAGING Coenzyme Q10 به زودی ...
COQ10 RED ANTIAGING Softgel [سافت ژل کوکیوتن قرمز آنتی اجینگ] ANTIAGING Coenzyme Q10 به زودی ...
Liquid Calcium Uniqpharma Softgel [سافت ژل لیکوئید کلسیم یونیک فارما] Uniq Pharma Calcium به زودی ...
LiquiCalcium 6 Plus Softgel Aniaging [سافت ژل لیکویی کلسیم ۶ پلاس آنتی اجینگ] ANTIAGING Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
Tranquilia Capsule [کپسول ترانکویلیا-ترانکولیا] Viva Nutraceuticals 5HTP+Melatonin+Vitamin به زودی ...
Zinc Plus Vit D 1000 Antiaging Softgel [سافت ژل زینک پلاس ویتامین D 1000 آنتی اجینگ] ANTIAGING Zinc supplement به زودی ...
Q Maxxx Carnitine Antiaging Softgel [سافت ژل کیومکس کارنیتین آنتی اجینگ] ANTIAGING Coenzyme Q10 به زودی ...
CoQ10 Plus Antiaging Softgel [سافت ژل کوکیوتن پلاس آنتی اجینگ] ANTIAGING Coenzyme Q10 به زودی ...
Flexxability Antiaging Softgel [سافت ژل فلکس ابیلیتی آنتی اجینگ] ANTIAGING Glucosamine Preparation به زودی ...
Super Mix Antiaging Softgel [سافت ژل سوپر میکس آنتی اجینگ] ANTIAGING Omega 369 به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب