محصولات شرکت داروسازی سینا فراور

محصولات شرکت داروسازی سینا فراور

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Hemolax Tablet [قرص همولاکس] داروسازی سینا فراور Terminalia Spp+Phyllanthous emblica به زودی ...
Liver Guard Capsule [کپسول لیورگارد] داروسازی سینا فراور Silybum marianum به زودی ...
Hazal-sina Tablet [قرص هزال-سینا] داروسازی سینا فراور Food Supplements for weight loss به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب