محصولات شرکت STP.Pharma

محصولات شرکت STP.Pharma

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Ferogan Rx Softgel [سافت ژل فروگان آر ایکس] STP.Pharma Multivitamin+Iron به زودی ...
Haemovit Plus Capsule [کپسول هموویت پلاس (همو ویت پلاس)] STP.Pharma Multivitamin+Iron به زودی ...
Ginko Biloba STP Capsule [کپسول جینکو بیلوبا اس تی پی] STP.Pharma Ginkgo biloba به زودی ...
Brewers Yeast STP Tablet [قرص مخمر آبجو اس تی پی] STP.Pharma Dried Yeast به زودی ...
Diasin Rx Capsule [کپسول دیاسین آر ایکس] STP.Pharma Turmeric+Cinnamon+Fenugreek+Bitter Melon+Chromium به زودی ...
Vitamin D3 1000IU HealthAid Tablet [قرص ویتامین د3 1000 واحد هلث اید] STP.Pharma Vitamin D3 به زودی ...
Ginseng with Guarana STP Capsule [کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی] STP.Pharma Panax ginseng به زودی ...
GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule [گاسینیا کمبوجیا اس تی پی] STP.Pharma Garcinia Cambogia به زودی ...
FLUOXETINE STP 10MG Capsule [کپسول فلوکستین سورنا طب پارسه 10 میلی گرم] STP.Pharma Fluoxetine به زودی ...
FLUOXETINE STP 20MG Capsule [کپسول فلوکستین سورنا طب پارسه 20یلی گرم] STP.Pharma Fluoxetine به زودی ...
Iron Bisglycinate HealthAid Tablet [قرص آیرون هلث اید] STP.Pharma Ferrous به زودی ...
JOINT Rx Tablet [قرص جوینت آر ایکس] STP.Pharma Glucosamine Preparation به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب