محصولات شرکت TRADAPHARMA

محصولات شرکت TRADAPHARMA

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
TRADAMIX Tablet [قرص ترادامیکس] TRADAPHARMA Tribulus terrestris به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب