محصولات شرکت Aesculapius Farmaceutici

محصولات شرکت Aesculapius Farmaceutici

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Argivit Sachets [پودر خوراکی آرجیویت (آرژی ویت)] Aesculapius Farmaceutici Protein Supplement به زودی ...
Memovit B12 Syrup [شربت مموویت (ممویت - ممو ویت) ب12] Aesculapius Farmaceutici Vitamin B12 به زودی ...
Venoplant Topical Cream Gel [کرم ژل موضعی ونوپلنت] Aesculapius Farmaceutici Centella asiatica به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب