محصولات شرکت ترانه های شفابخش طبیعت

محصولات شرکت ترانه های شفابخش طبیعت

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
PEELICENT Cream [کرم پیلیسنت] ترانه های شفابخش طبیعت Centella asiatica به زودی ...
DERMACENT Cream [کرم درماسنت] ترانه های شفابخش طبیعت Centella asiatica به زودی ...
CENTELLA TST 475 MG Capsule [کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم] ترانه های شفابخش طبیعت Centella asiatica به زودی ...
TEACENT Tea Bag [دمنوش تی سنت] ترانه های شفابخش طبیعت Centella asiatica به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب