محصولات شرکت رحمان گستران

محصولات شرکت رحمان گستران

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Slim man 500 MG Capsule [کپسول اسیمان 500 میلی گرم - اسلیم من] رحمان گستران Coffea arabia+ Piper Nigrum به زودی ...
Lipoman 650 MG Capsule [کپسول لیپومان 650 میلی گرم] رحمان گستران Cynara scolymus به زودی ...
Matriman Capsule [کپسول ماتریمان] رحمان گستران Matricaria recutita L به زودی ...
Manopain Ointment [پماد مانوپین] رحمان گستران Rosmarinus officinalis به زودی ...
Capsiman Ointment [پماد کاپسیمان] رحمان گستران Capsicum به زودی ...
Manolax 450 MG Capsule [کپسول مانولاکس 450 میلی گرم] رحمان گستران Cassia Angustifolia به زودی ...
Valerman 125 MG Capsule [کپسول والرمان 125 میلی گرم] رحمان گستران Valeriana sisymbriifolia Vahl به زودی ...
Manoliver 150 MG Capsule [کپسول مانولیور 150 میلی گرم] رحمان گستران Silybum marianum به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب