محصولات شرکت کی دارو فناوری سلامت

محصولات شرکت کی دارو فناوری سلامت

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
DURASTHUM MOOTTA Capsule [کپسول دورست هوم موتا] کی دارو فناوری سلامت Trigonella foenum-graecum به زودی ...
DURASTHUM ZINOGAN Capsule [کپسول دورست هوم زینوگان] کی دارو فناوری سلامت Ganoderma Lucidum به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب