محصولات شرکت داروسازی گل دارو

محصولات شرکت داروسازی گل دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Carbogol capsul [کپسول کربوگل] داروسازی گل دارو Activated Charcoal به زودی ...
POWERGOL Capsule [کپسول پاورگل] داروسازی گل دارو Yohimbine به زودی ...
Phyto-glucosamine gel [ژل فیتوگلوکزامین] داروسازی گل دارو Glucosamine به زودی ...
Glycogol F.C.Tablet [قرص روکشدار گلیکوگل] داروسازی گل دارو Salvia officinalis به زودی ...
Children tussian Syrup [شربت توسیان اطفال] داروسازی گل دارو Thymus daenensis celak به زودی ...
Stragol Drop [قطره استراگل] داروسازی گل دارو Crataegus sp+Vaccinium myrtillus+Zingiber officinale+Allium sativum+Capsicum frutescens+Matricaria chamomilla+Salix spp به زودی ...
Neurogic Mentholated Spray [اسپری نوروژیک منتوله] داروسازی گل دارو Pelargonium graveolens+ Lavandula stoechas+ Eucalyptus globulus+ Citrus aurantium+ Melaleuca alternifolia+ Hypericum perforatum به زودی ...
Immustim Oral Solution [محلول خوراکی ایمواستیم] داروسازی گل دارو Echinaceae purpurea به زودی ...
Rhumatogol F.C.Tablet [قرص روکشدار روماتوگل] داروسازی گل دارو Harpagophytum procumbens به زودی ...
Lipoherb Capsule [کپسول لیپوهرب] داروسازی گل دارو Portulaca oleracea+Anethum graveolens+Cynara scolymus+Trigonella foenum- graecum+ Berberis vulgaris+Trigonella foenum-graecum به زودی ...
Sankol Drop [قطره سنکل] داروسازی گل دارو Foeniculum vulgare+ Cuminum cyminum+ Laurus nobilis+ Cerasus avium+ Zea mays+ Tribulus terrestris+ Cucumis melo به زودی ...
Shirafza Drop [قطره شیرافزا] داروسازی گل دارو Foeniculum vulgare+Cuminum cyminum+Trigonella foenum- graecum+Anethum graveolens به زودی ...
Neurogol S.C.Tablet [قرص روکشدار نوروگل] داروسازی گل دارو Valeriana officinalis + Melissa officinalis به زودی ...
Sedamin Capsule [کپسول سدامین] داروسازی گل دارو Valeriana sisymbriifolia Vahl به زودی ...
Raha Oral Solution [محلول خوراکی رها] داروسازی گل دارو Berberis vulgaris+ Valeriana officinalis+ Salix alba+ Matricaria chamomilla+ Peganum harmala+ Cinnamomum zeylanicum به زودی ...
Prostatan F.C.Tablet [قرص روکشدار پروستاتان] داروسازی گل دارو Urtica dioica+ Cucurbita pepo+ Matricaria recutita+ Tribulus terrestris+ Pimpinella anisum به زودی ...
Ginsin Capsule [کپسول جین سین] داروسازی گل دارو Panax ginseng به زودی ...
Ginkogol F.C.Tablet [قرص روکشدار جینکوگل] داروسازی گل دارو Ginkgo biloba به زودی ...
Gasterolan Drop [قطره گاسترولان] داروسازی گل دارو Foeniculum vulgare+Matricaria chamomilla+Mentha piperita به زودی ...
Calendit E Cream [کرم کالندیت ایی] داروسازی گل دارو Calendula officinalis+Echinacea angustifolia به زودی ...
CM Barij Topical Lotion [لوسیون موضعی سی ام باریج] داروسازی گل دارو Mentha spicata+Apium graveolens به زودی ...
Gasterin F.C.Tablet [قرص گارسین] داروسازی گل دارو Glycyrrhiza glabra+Matricaria chamomilla+Achillea millefolium به زودی ...
Raha Capsule [کپسول رها] داروسازی گل دارو Berberis vulgaris+ Valeriana officinalis+ Salix alba+ Matricaria chamomilla+ Peganum harmala+ Cinnamomum zeylanicum به زودی ...
Livergol70 F.C.Tablet [قرص خط دار لیورگل 70] داروسازی گل دارو Silybum marianum به زودی ...
Slim Quik F.C.Tablet [قرص روکشدار اسلیم کوئیک] داروسازی گل دارو Apium graveolens+ Anethum graveolens+ Camellia sinensis به زودی ...
Hemoroherb Ointment [پماد همروهرب] داروسازی گل دارو Hamamelis virginiana به زودی ...
Mycocin Vaginal Cream [واژینال کرم مایکوسین] داروسازی گل دارو Allium sativum به زودی ...
Phytoton Capsule [کپسول فیتوتون] داروسازی گل دارو Panax ginseng+ Ginkgo biloba به زودی ...
Cimifugol F.C.Tablet [قرص روکشدار سیمی فوگل] داروسازی گل دارو Cimicifuga racemosa به زودی ...
Phytoarthrit Capsule [کپسول فیتوآرتریت] داروسازی گل دارو Curcuma longa+ Boswellia serrata+ Zingiber officinale+ Uncaria tomentosa به زودی ...
Memoral Capsule [کپسول ممورال] داروسازی گل دارو Bosewellia carteri+Zingiber officinale به زودی ...
Ginsin Syrup [شربت جین سین] داروسازی گل دارو Panax ginseng به زودی ...
Neurogol Fort F.C.Tablet [قرص روکشدار نوروگل فورت] داروسازی گل دارو Valeriana officinalis + Melissa officinalis به زودی ...
Stop Snoring Solution [محلول استاپ اسنورینگ] داروسازی گل دارو Mentha piperita+ Citrus medica+ Eugenia caryophyllata+ Pinus sylvestris+ Salvia officinalis+ Eucalyptus globulus+ Thymus vulgaris+ Melissa officinalis+ Lavandula angustifolia+ Foeniculum vulgare به زودی ...
Traumaherb Ointment [پماد تروماهرب] داروسازی گل دارو Arnica montana+ Hamamelis virginiana+ Aesculus hippocastanum+ Matricaria recutita+ Salvia officinalis به زودی ...
Nasophyt Spray [اسپری نازوفیت] داروسازی گل دارو Citrus limonum+Citrus aurantium var. dulcis به زودی ...
Soyagol Tablet [قرص سویاگل] داروسازی گل دارو Glycine Soja به زودی ...
Arnigol Cream [کرم آرنی گل] داروسازی گل دارو Arnica montana+Aconitum napellus+Atropa belladonna+Calendula officinalis+ Hamamelis virginiana+ Hypericum perforatum+ Ruta graveolens به زودی ...
Mamogol Cream [کرم ماموگل] داروسازی گل دارو Calendula officinalis+Althaea officinalis به زودی ...
Allergol Spray [اسپری آلرگل] داروسازی گل دارو Capsicum annum+Urtica dioica به زودی ...
Phytho-lax Capsule [کپسول فیتولاکس] داروسازی گل دارو Avena sativa+ Malus domestica+ Citrus paradisi+ Linum usitatissimum+ Plantago ovata به زودی ...
Proscur Capsule [کپسول پروسکور] داروسازی گل دارو Serenoa repens+ Urtica dioica+ Camellia sinensis+ Zingiber officinale+ Cucurbita pepo+ Rosmarinus officinalis به زودی ...
Venogol F.C.Tablet [قرص روکشدار ونوگل] داروسازی گل دارو Aesculus hippocastanum به زودی ...
Diatussin Syrup [شربت دیاتوسین] داروسازی گل دارو Thymus daenensis celak به زودی ...
Babysed Oral Solution [محلول خوراکی بی بی سد] داروسازی گل دارو Passiflora incarnata+Zingiber officinale+Matricaria recutita+Melissa officinalis+ Zizyphus jujuba+ Mentha piperita به زودی ...
Prostatan Drop [قطره پروستاتان] داروسازی گل دارو Urtica dioica+Cucurbita pepo+Matricaria chamomilla+Tribulus terrestris+Pimpinella anisum به زودی ...
Melissan 5gr Gel [ژل ملیسان 5 گرم] داروسازی گل دارو Melissa Officinalis به زودی ...
Licophar Lozeng [لوزنج لیکوفار] داروسازی گل دارو Glycyrrhiza glabra+Eucalyptus globulus+Capsicum annum+Menthol به زودی ...
Senaline7.5 S.C.Tablet [قرص روکشدار سنالین 7.5] داروسازی گل دارو Cassia sp+ Rosa damascena+ Foeniculum vulgare به زودی ...
Aphrodit Drop [قطره آفرودیت] داروسازی گل دارو Tribulus terrestris+Cinnamomum zeylanicum+Zingiber officinale+ Crocus sativus به زودی ...
Aphrodit S.C.Tablet [قرص روکشدار آفرودیت] داروسازی گل دارو Tribulus terrestris+Cinnamomum zeylanicum+Zingiber officinale+ Crocus sativus به زودی ...
Senagole Syrup [شربت سناگل] داروسازی گل دارو Cassia obovata به زودی ...
Golgripe Oral Solution [محول خوراکی گل گریپ] داروسازی گل دارو Anethum graveolens به زودی ...
Tussian Syrup [شربت توسیان] داروسازی گل دارو Thymus daenensis celak به زودی ...
Garcin S.C. Tablet [قرص روکشدار گارسین] داروسازی گل دارو Allium sativum به زودی ...
Immustim Tablet [قرص ایمواستیم] داروسازی گل دارو Echinaceae purpurea به زودی ...
Iralvex Drop [قطره ایرالوکس] داروسازی گل دارو Rheum palmatum به زودی ...
Phytocold S.C.Tablet [قرص روکشدار فیتوکلد] داروسازی گل دارو Althaea officinalis+ Sambucus ebulus+ Echinacea purpurea به زودی ...
Rosemary Ointment [پماد رزماری] داروسازی گل دارو Rosmarinus officinalis به زودی ...
Zintoma Capsule [کپسول زینتوما] داروسازی گل دارو Zingiber officinale Roscoe به زودی ...
Livergol140 F.C.Tablet [قرص خط دار لیورگل 140] داروسازی گل دارو Silybum marianum به زودی ...
Antimigraine Drop [قطره آنتی میگرن] داروسازی گل دارو Foeniculum vulgare+Valeriana officinalis+Salix alba+Melissa officinalis به زودی ...
Melissan 30g Gel [ژل ملیسان 30 گرم] داروسازی گل دارو Melissa Officinalis به زودی ...
Moderic S.C.Tablet [قرص روکشدار مدریک] داروسازی گل دارو Equisetum arvensis به زودی ...
Iralvex Gel [ژل ایرالوکس] داروسازی گل دارو Rheum palmatum به زودی ...
Shirafza Capsule [کپسول شیرافزا] داروسازی گل دارو Foeniculum vulgare+Cuminum cyminum+Trigonella foenum- graecum+Anethum graveolens به زودی ...
Garcin 500 S.C.Tablet [قرص روکشدار گارسین 500] داروسازی گل دارو Allium sativum به زودی ...
Salvigol S.C.Tablet [قرص روکشدار سالویگل] داروسازی گل دارو Salvia officinalis به زودی ...
Cratagol S.C.Tablet [قرص روکشدار کراتاگل] داروسازی گل دارو Crataegus curvisepala Lindman به زودی ...
Capsian Ointment [پماد کاپسیان] داروسازی گل دارو Capsicum به زودی ...
Bebe cold Ointment [پماد ب ب کلد] داروسازی گل دارو Eucalyptus sp+Thymus vulgaris+Mentha sp به زودی ...
Venogol Cream [کرم ونوگل] داروسازی گل دارو Aesculus hippocastanum به زودی ...
Menstrugol Capsule [کپسول منستروگل] داروسازی گل دارو Pimpinella anisum+Apium graveolens+Crocus sativus به زودی ...
COLDRUB (COLD RUB) Cream [کرم کلدراب(کلد راب)] داروسازی گل دارو Eucalyptus sp+Menthol+Cinnamomum camphora به زودی ...
Tichoke Capsule [کپسول تیشوک] داروسازی گل دارو Cynara scolymus به زودی ...
Cinnamol Drop [قطره سینامول] داروسازی گل دارو Eugenia caryophyllata+Cinnamomum zeylanicum+Elettaria cardamomum به زودی ...
Caramine Powder [پودر کارامین] داروسازی گل دارو Pimpinella anisum+Foeniculum vulgare+Carum carvi+Matricaria chamomilla+ Mentha piperita به زودی ...
Carbogol Capsule [کپسول کربوگل] داروسازی گل دارو Foeniculum vulgare+Carum carvi+Illicium verum+Cuminum cyminum+ Melissa officinalis+ Matricaria recutita+ Mentha piperita+ Origanum majorana به زودی ...
Liver Detox Capsule [کپسول لیور دتوکس] داروسازی گل دارو Silybum marianum+Picrorhiza kurroa+Curcuma longa+ Ginkgo biloba+ Bela vulgaris+ Medicago sativa+ Taraxacum officinale+ Zingiber officinale به زودی ...
Fibrogol Powder [پودر فیبروگل] داروسازی گل دارو Plantago ovata Foesk به زودی ...
Senaline Powder [پودر سنالین] داروسازی گل دارو Cassia angustifolia+ Cuminum cyminum+ Rosa damascena به زودی ...
Tussigol Drop [قطره توسیگل] داروسازی گل دارو Thymus vulgaris+ Illicium verum به زودی ...
Phyto grip Syrup [شربت فیتوگریپ] داروسازی گل دارو Sambucus ebulus+ Echinacea purpurea+ Zingiber officinale+ Achillea millefolium+ Matricaria chamomilla+ Mentha piperita+ Sambucus ebulus به زودی ...
Pectogol Syrup [شربت پکتوگل] داروسازی گل دارو Hedera helix به زودی ...
Eucalyptus Inhaler [اکالیپتوس استنشاقی گلدارو] داروسازی گل دارو Eucalyptus sp+Styrax benzoin+Menthol به زودی ...
Bronchogol F.C.Tablet [قرص روکشدار برونکوگل] داروسازی گل دارو Asarum europaeum به زودی ...
Shirinush Powder [پودر شیرینوش] داروسازی گل دارو Glycyrrhiza glabra+ Matricaria chamomilla+Achillea millefolium به زودی ...
Joy Tea F.C.Tablet [قرص روکشدار جوی تی] داروسازی گل دارو Camellia sinensis+Zingiber officiale+Capsicum frutescens به زودی ...
Diagol Capsule [کپسول دیاگل] داروسازی گل دارو Gymnema sylvestre+Momordica charantia+Trigonella foenum-graccum+ Ginkgo biloba به زودی ...
Hematogol Syrup [شربت هماتوگل] داروسازی گل دارو Rosa canina+Malva sylvestris+Matricaria recutita+Foeniculum vulgare+Spinacia oleracea به زودی ...
Nutri-Gol Capsule [کپسول نوتری-گل] داروسازی گل دارو Triticum aestivum+ Citrus lemon+ Equisetum arvense به زودی ...
Vasogol F.C.Tablet [قرص روکشدار وازوگل] داروسازی گل دارو Olea europaea به زودی ...
Aleosoft Lotion [لوسیون آلئوسافت] داروسازی گل دارو Aloe vera+Cucumis sativus+Sesamum indicum+Helianthus annus+ Triticum vulgare به زودی ...
Artemis Lotion [لوسیون آرتمیس] داروسازی گل دارو Rosmarinus officinalis+Artemisia abrotanum+Laurus nobilis+Hamamelis virginiana به زودی ...
Dermagol Lotion [لوسیون درماگل] داروسازی گل دارو Calendula officinalis به زودی ...
Burnagol Ointment [پماد برناگل] داروسازی گل دارو Sesamum indicum به زودی ...
Gol-Itch Lotion [لوسیون گل-ایچ] داروسازی گل دارو Mentha piperita+Cinnamomum Cinnamomum camphora به زودی ...
Chamillogol 120ml Solution [محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر] داروسازی گل دارو Matricaria recutita L به زودی ...
Chamillogol 250ml Solution [محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر] داروسازی گل دارو Matricaria recutita L به زودی ...
Melagol Gel [ژل ملاگل] داروسازی گل دارو Melaleuca alternifolia به زودی ...
Hirsutan Cream [کرم هیرسوتان] داروسازی گل دارو Hyoscyamus nigra+Datura stramonium+Conium maculatum به زودی ...
Agnugol F.C.Tablet [قرص روکشدار آکنوگل] داروسازی گل دارو Vitex agnus-castus به زودی ...
Uriseptic Cranberry Capsule [کپسول یوری سپتیک کرنبری] داروسازی گل دارو Vaccinum macrocarpon به زودی ...
Odorota Syrup [شربت اودوروتا] داروسازی گل دارو Viola odorata به زودی ...
Golden Immunstim Capsule [کپسول ایمنوستیم طلائی] داروسازی گل دارو Echinacea purpurea+Hydrastis canadens به زودی ...
Flexigol F.C.Tablet [قرص روکشدار فلکسی گل] داروسازی گل دارو Scutellaria baicalensis+Acacia catechu به زودی ...
Phytoglucosamine Gel [ژل فیتوگلوکزآمین] داروسازی گل دارو Aesculus hippocastanum به زودی ...
Migragol F.C.Tablet [قرص روکشدار میگراگل] داروسازی گل دارو Valeriana officinalis+Salix alba+Foeniculum vulgare+Melissa officinalis به زودی ...
Altib Powder [پودر آلتیب] داروسازی گل دارو Valeriana officinalis+Melissa officinalis+Borago officinlis+Matricaria chamomilla + Lavandula stoechas به زودی ...
Gol-Sleep Capsule [کپسول گل-اسلیپ] داروسازی گل دارو Valeriana officinalis+Humulus lupulus+Passiflora incarnata+Matricaria recutita+ Scutellaria lateriflora+ Althaea officinalis+ Crataegus oxyacantha+ Taraxacum officinale به زودی ...
Neurogol Syrup [شربت نوروگل] داروسازی گل دارو Valeriana officinalis + Melissa officinalis به زودی ...
Perforan S.C.Tablet [قرص روکشدار پرفوران] داروسازی گل دارو Hypericum perforatum به زودی ...
Repelgol Cream [کرم ریپل گل] داروسازی گل دارو Cymbopogon nardus+Mentha piperita+Cedarum libani+Cymbopogon citratus+Pelargonium graveolense به زودی ...
Repelgol Lotion [لوسیون ریپل گل] داروسازی گل دارو Cymbopogon nardus+Mentha piperita+Cedarum libani+Cymbopogon citratus+Pelargonium graveolense به زودی ...
Phytogol Nasal Spray [اسپری بینی فیتوگل] داروسازی گل دارو Capsicum annum+ Rosmarinus officinalis+ Eucalyptus sp به زودی ...
Phytohist Lozeng [لوزنج فیتوهیست] داروسازی گل دارو Urtica dioica+ Glycyrrhiza glabra به زودی ...
Salvisan Gel [ژل سالویزان] داروسازی گل دارو Salvia officinalis به زودی ...
EARGOL Drop [قطره ایرگل] داروسازی گل دارو Almond Oil به زودی ...
Agnugol Tablet [قرص اگنوگل] داروسازی گل دارو Vitex negondo به زودی ...
شرکت داروسازی گل دارو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب