محصولات شرکت ESI

محصولات شرکت ESI

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Articulation ESI Tablet [قرص آرتیکولیشن (آرتی کولیشن)] ESI Glucosamine Preparation به زودی ...
OMEGACTIVE Softgel [سافت ژل امگا اکتیو (امگاکتیو)] ESI Omega 369 به زودی ...
Ginseng Plus ESI Capsule [کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی] ESI Siberian ginseng+Korean ginseng به زودی ...
MULTI COMPLEX WOMAN ESI Tablet [قرص مولتی کمپلکس زنان ایزی] ESI Multivitamin preparation به زودی ...
Rigendiet Tablet [قرص ریجن دایت] ESI Multivitamin preparation به زودی ...
Ferrolin Iron Esi Tablet [قرص فرولین آیرون اسی] ESI Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
MULTI COMPLEX MEN ESI Tablet [قرص مولتی کمپلکس آقایان ایزی] ESI Multivitamin preparation به زودی ...
Immunilflor ESI Capsule [کپسول ایمونیل فلور ایزی] ESI Echinaceae purpurea به زودی ...
Propolaid Propol Baby Tablet [قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی] ESI Purified Propolis+ Echinacea purpurea به زودی ...
Noglic ESI Tablet [قرص نوگلیک اسی] ESI Cinnamomum zeylanicum به زودی ...
Kalory Emergency ESI Tablet [قرص کالری امرجنسی اسی] ESI Food Supplements for weight loss به زودی ...
Normolip 5 ESI Capsule [کپسول نورمولیپ 5 اسی] ESI Chromium به زودی ...
NoDep ESI Capsule [کپسول نودپ اسی] ESI Hypericum perforatum به زودی ...
Prosterbe ESI Capsule [کپسول پروست ارب اسی (پروسترب)] ESI Serenoa repens به زودی ...
Helioderm ESI Tablet [قرص هلیودرم اسی] ESI Aloe barbadensis به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب