محصولات شرکت healthaid

محصولات شرکت healthaid

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Day-vit Active Tablet [قرص دی ویت-اکتیو] healthaid Multivitamin preparation به زودی ...
Fem-X Tablet [قرص فم-ایکس] healthaid Multivitamin preparation به زودی ...
ROYAL 3 Capsule [کپسول رویال 3] healthaid Royal jelly+Ginseng به زودی ...
Wintervits Tablet [قرص وینترویتس] healthaid Multivitamin preparation به زودی ...
Prostavital Capsule [کپسول پروستاویتال] healthaid Multivitamin preparation به زودی ...
Omegazon HealthAid Softgel [سافت ژل امگازون(امگا زون)] healthaid Omega-3 Triglycerides به زودی ...
Hair-Vit(Hair Vit) Capsule [کپسول هیرویت (هیر ویت)] healthaid Multivitamin preparation به زودی ...
EyeVit Plus (Eye Vit Plus) Capsule [کپسول آی ویت پلاس] healthaid Multivitamin preparation به زودی ...
Strong Calcium 600mg HealthAid Chewable Tablet [قرص جویدنی استرانگ کلسیم 600میلی گرم هلث اید] healthaid Vitamin D3 به زودی ...
Brewers Yeast HealthAid tablet [قرص مخمر آبجو هلث اید] healthaid Dried Yeast به زودی ...
Osteoflex HleathAid Tablet [قرص استئوفلکس هلث اید] healthaid Glucosamine Preparation به زودی ...
Teenvital Tablet [قرص تین ویتال] healthaid Multivitamin preparation به زودی ...
VITAMIN B2 Health Aid 100 MG Tablet [قرص ویتامین ب2 100 میلی گرم هلث اید-ریبوفلاوین] healthaid Vitamin B2 به زودی ...
Celadrin HealthAid 550 MG Tablet [قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم] healthaid Glycine Soja به زودی ...
Evening Primrose Health Aid Softgel [کپسول روغن گل مغرب هلث اید - پرایم رز] healthaid Evening Primrose Oil به زودی ...
Zincovit-C Health Aid Tablet [قرص زینکوویت سی هلث اید] healthaid Zinc supplement به زودی ...
Livercare Health Aid Tablet [قرص لیورکر هلث اید] healthaid Multivitamin preparation به زودی ...
Pregnazon Tablet [قرص پرگنازون] healthaid Multivitamin preparation به زودی ...
Curcumax HealthAid Capsule [کپسول کورکومکس هلث اید] healthaid Curcuma longa+Boswellia serrata+Zingiber officinale به زودی ...
Argitall Liquid 250 ML [شربت آرژیتال 250 میلی لیتر] healthaid Arginine به زودی ...
Argitall Liquid 250 ML [کپسول ویتامین ایی هلث اید 600 واحد] healthaid Arginine به زودی ...
VITAMIN E HealthAid 600 IU Capsule [شربت آرژیتال 250 میلی لیتر] healthaid Vitamin E به زودی ...
VITAMIN E HealthAid 600 IU Capsule [کپسول ویتامین ایی هلث اید 600 واحد] healthaid Vitamin E به زودی ...
Folic Acid HealthAid 400 MCG Tablet [قرص فولیک اسید هلث اید 400 میکرو گرم] healthaid Folic Acid به زودی ...
Vitamin B12 HealthAid 1000 MCG Tablet [قرص ویتامین ب 12 هلث اید 1000 میکروگرم] healthaid Vitamin B12 به زودی ...
Brocold HealthAid Syrup [شربت برون کلد هلث اید] healthaid Anise Oil به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب