محصولات شرکت داروسازی اهورا دارو

محصولات شرکت داروسازی اهورا دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Liporan Capsule [کپسول لیپوران] داروسازی اهورا دارو Cynara scolymus به زودی ...
Remicold Capsule [کپسول رمی کلد] داروسازی اهورا دارو Echinaceae purpurea به زودی ...
Dentafort Topical gel [ژل موضعی دنتافورت] داروسازی اهورا دارو Eugenia caryophyllata thung به زودی ...
Dentafort plus Topical gel [ژل موضعی دنتافورت پلاس] داروسازی اهورا دارو Syzygium aromaticum+Mentha piperita به زودی ...
Gastrira Drop [قطره گاستریرا] داروسازی اهورا دارو Hypericum perforatum+Matricaria recutita+Glycyrrhiza glabra+ Potentilla anserina+ Angelica archangelica+ Cnicus benedictus+ Artemisia absinthium به زودی ...
Leniera Tablet [قرص لنیرا] داروسازی اهورا دارو Cassia Angustifolia به زودی ...
Aknyl Topical gel [ژل موضعی آکنیل] داروسازی اهورا دارو Zataria multiflora Bosis به زودی ...
Ginkgora F.C.Tablet [قرص روکشدار جینکورا] داروسازی اهورا دارو Ginkgo biloba به زودی ...
Eucalyptus Inhaler Inhaler [اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو] داروسازی اهورا دارو Eucalyptus globulus Labill به زودی ...
lvora Drop [قطره آیورا] داروسازی اهورا دارو Hedera helix به زودی ...
Menthora fort Drop [قطره منتورا فورت] داروسازی اهورا دارو Mentha Piperita به زودی ...
lvora Syrup [شربت آیورا] داروسازی اهورا دارو Hedera helix به زودی ...
lvora F.C.Tablet [قرص روکشدار ایورا] داروسازی اهورا دارو Hedera helix به زودی ...
Ahura nini Syrup [شربت اهورا نی نی] داروسازی اهورا دارو Carum carvi+Anethum graveolens به زودی ...
Ahura Hyperactive 60ML Syrup [شربت اهورا هایپراکتیو] داروسازی اهورا دارو Valeriana officinalis+ Passiflora incarnata+ Humulus lupulus+ Melissa officinalis به زودی ...
Ahura Sleep 120ML Syrup [شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر] داروسازی اهورا دارو Valeriana officinalis+ Passiflora incarnata+ Humulus lupulus+ Melissa officinalis به زودی ...
Ahura Sleep 60ML Syrup [شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر] داروسازی اهورا دارو Valeriana officinalis+ Passiflora incarnata+ Humulus lupulus+ Melissa officinalis به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب