محصولات شرکت داروسازی زردبند

محصولات شرکت داروسازی زردبند

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Thyme ZardBand Drop [قطره آویشن زردبند] داروسازی زردبند Thymus daenensis celak به زودی ...
Lavender ZardBand Drop [قطره اسطوخودوس زردبند] داروسازی زردبند Lavandula angustifolia mill به زودی ...
Baboneh ZardBand Drop [قطره بابونه زردبند] داروسازی زردبند Matricaria chamomilla به زودی ...
Cinnamon ZardBand Drop [قطره دارچین زردبند] داروسازی زردبند Cinnamomum zeylanicum به زودی ...
Fennel ZardBand Drop [قطره رازیانه زردبند] داروسازی زردبند Foeniculum vulgare Miller به زودی ...
Ginger ZardBand Drop [قطره زنجبیل زردبند] داروسازی زردبند Zingiber officinale Roscoe به زودی ...
Cumin ZardBand Drop [قطره زیره زردبند] داروسازی زردبند Cuminum cyminum به زودی ...
Lemongrass ZardBand Drop [قطره علف لیمو زردبند] داروسازی زردبند Citrus Limon به زودی ...
Coriander ZardBand Drop [قطره گشنیز زردبند] داروسازی زردبند Coriandrum sativum به زودی ...
Sage ZardBand Drop [قطره مریم گلی زردبند] داروسازی زردبند Salvia officinalis به زودی ...
Peppermint ZardBand Drop [قطره نعناء فلفلی زردبند] داروسازی زردبند Mentha Piperita به زودی ...
Galega Herbal Powder ZardBand [پودر گیاه گالگا زردبند] داروسازی زردبند Galega officinalis به زودی ...
Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop [بخور اکالیپتوس زردبند] داروسازی زردبند Eucalyptus globulus Labill به زودی ...
Valerian ZardBand Drop [عصاره سنبل الطیب زردبند] داروسازی زردبند Valeriana sisymbriifolia Vahl به زودی ...
Echinacea ZardBand Drop [عصاره اکیناسه زردبند] داروسازی زردبند Echinaceae purpurea به زودی ...
flaxseed oil ZardBand Drop [قطره روغن کتان زردبند] داروسازی زردبند Linum usitatissimum به زودی ...
Pumpkin ZardBand Drop [قطره روغن کدو طبی زردبند] داروسازی زردبند Cucurbita pepo به زودی ...
Urtica ZardBand Solution [عصاره اورتیکا زردبند] داروسازی زردبند Urtiandrum dioica L به زودی ...
Bitter Orange ZardBand Drop [قطره نارنج زردبند] داروسازی زردبند Citrus bigardia Duh به زودی ...
Rosemary ZardBand Spray [اسپری زرماری زردبند] داروسازی زردبند Rosmarinus officinalis به زودی ...
Tanacetum Ext ZardBand Drop [عصاره تاناستوم زردبند] داروسازی زردبند Tanacetum vulgare به زودی ...
Flaxseed Powder ZardBand [پودر دانه کتان زردبند] داروسازی زردبند Linum usitatissimum به زودی ...
Saffron ZardBand Drop [قطره زعفران زردبند] داروسازی زردبند Crocus sativus L به زودی ...
Rose Oil ZardBand Drop [قطره گل محمدی زردبند] داروسازی زردبند Rosa damascene به زودی ...
Lemon ZardBand Drop [قطره لیموترش زردبند] داروسازی زردبند Citrus Limon به زودی ...
Hypericum ZardBand Drop [قطره هوفاریقون زردبند] داروسازی زردبند Hypericum perforatum به زودی ...
Calendula ZardBand Drop [عصاره همیشه بهار زردبند] داروسازی زردبند Calendula officinalis به زودی ...
Salvia ZardBand Topical Drop [قطره موضعی سالویا زردبند] داروسازی زردبند Salvia officinalis به زودی ...
Matricaria ZardBand Topical Drop [محلول موضعی ماتریکاریا زردبند] داروسازی زردبند Matricaria chamomilla به زودی ...
Baboneh ZardBand Topical Drop [محلول موضعی بابونه زردبند] داروسازی زردبند Matricaria chamomilla به زودی ...
Equisetum ZardBand Topical Drop [عصاره موضعی دم اسب زردبند] داروسازی زردبند Equisetum arvensis به زودی ...
Sage ZardBand Topical Drop [محلول موضعی مریم گلی زردبند] داروسازی زردبند Salvia officinalis به زودی ...
Urtica ZardBand Topical Drop [عصاره موضعی گزنه زردبند] داروسازی زردبند Urtiandrum dioica L به زودی ...
Althaea ZardBand Drop [محلول خوراکی ختمی زردبند] داروسازی زردبند Althaea officinalis به زودی ...
Silymarin ZardBand Drop [قطره خوراکی سلیمارین زردبند] داروسازی زردبند Silybum marianum به زودی ...
Thymus ZardBand Drop [قطره تیموس زردبند] داروسازی زردبند Thymus daenensis celak به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب