محصولات شرکت داروسازی گیاه اسانس

محصولات شرکت داروسازی گیاه اسانس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Drosil Syrup [شربت دروسیل] داروسازی گیاه اسانس Thymus daenensis celak به زودی ...
Drosil Drop [قطره دروسیل] داروسازی گیاه اسانس Thymus daenensis celak به زودی ...
Immunsupport GE Drop [قطره ایمنوساپورت جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Echinaceae purpurea به زودی ...
Phytocin Susp. For Inhalation [سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین] داروسازی گیاه اسانس Eucalyptus camadulansis+ Menthol به زودی ...
AFS Drop [قطره ای اف اس] داروسازی گیاه اسانس Mentha Piperita به زودی ...
Soygan Capsule [کپسول سویگان] داروسازی گیاه اسانس Glycine Soja به زودی ...
Romaran Ointment [پماد روماران] داروسازی گیاه اسانس Rosmarinus officinalis به زودی ...
Cam green Tablet [قرص کام گرین] داروسازی گیاه اسانس Camellia Sinensis به زودی ...
Dill GE Drop [قطره دیل جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Anethum graveolens به زودی ...
Drosil with Honey Syrup [شربت دروسیل با عسل] داروسازی گیاه اسانس Thymus daenensis celak به زودی ...
Obesiless GE Capsule [کپسول ابسی لس جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Cyamopsis tetragonolobus+ Camellia sinensis به زودی ...
Hotice GE Gel [ژل هوتیس جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Mentha Piperita به زودی ...
Cam green Capsule [کپسول کام گرین] داروسازی گیاه اسانس Camellia Sinensis به زودی ...
Cinol Nasal spray [اسپری بینی سینول] داروسازی گیاه اسانس Capsicum annum+Eucalyptus globulus+Aloe vera+Rosmarinus officinalis+ Eucalyptus globulus به زودی ...
Zireh GE Drop [قطره زیره جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Carum carvi به زودی ...
Ecogan Capsule [کپسول اکوگان] داروسازی گیاه اسانس Triticum aestivum+Panax ginseng+Humulus lupulus به زودی ...
Myrtlx GE Drop [قطره میرتلکس جی اسس] داروسازی گیاه اسانس Myrtus communis L به زودی ...
Clindaphyt GE Topical solution [محلول موضعی کلیندافیت جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Melaleuca alternifolia+Matricaria recutita+Calendula officinalis+ Arctostaphylos uva-ursi+ Epilobium parviflorum به زودی ...
Razak Tablet [قرص رازک] داروسازی گیاه اسانس Humulus lupulus به زودی ...
Razak GE Drop [قطره رازک جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Humulus lupulus به زودی ...
Fly off GE Topical Spray [اسپری موضعی فلای آف جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Plargonium graveolens به زودی ...
Colitic Drop [قطره کولی تیک] داروسازی گیاه اسانس Anethum graveolens+Foeniculum vulgare به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب