محصولات شرکت داروسازی اکسیر دانش آسیا

محصولات شرکت داروسازی اکسیر دانش آسیا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Aftogel STRIP [استریپ آفتوژل] داروسازی اکسیر دانش آسیا Glycyrrhiza glabra به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب