محصولات شرکت داروسازی آبادیس دارو پرگاس

محصولات شرکت داروسازی آبادیس دارو پرگاس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
match slim abadis F.C.tablet [قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس] داروسازی آبادیس دارو پرگاس Coffea canephora به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب