محصولات شرکت داروسازی گنجنه عصاره طبیعت

محصولات شرکت داروسازی گنجنه عصاره طبیعت

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Roghan e zire sabz noshad Liniment [لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Cuminum cyminum به زودی ...
Roghan e badam talkh noshad Liniment [لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Prunus amygdalus به زودی ...
Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment [لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Viola tricolor به زودی ...
Roghan e espand noshad Liniment [لینیمنت روغن اسپند نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Peganum harmala به زودی ...
Roghan e fandogh noshad Liniment [لینیمنت روغن فندق نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Corylus avellana به زودی ...
Roghan e gol sorkh noshad Liniment [لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Rosa gallica به زودی ...
Roghan e razianeh noshad Liniment [لینیمنت روغن رازیانه نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Foeniculum vulgare Miller به زودی ...
Roghan e sir noshad Liniment [لینیمنت روغن سیر نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Allium sativum به زودی ...
Roghan e baboone noshad Liniment [لینیمنت روغن بابونه نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Anthemis pseudocotula به زودی ...
Roghan e badam shirin noshad Liniment [لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Prunus amygdalus به زودی ...
Roghan e darchin noshad Liniment [لینیمنت روغن دارچین نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Cinnamomum zeylanicum به زودی ...
Roghan e felfel ghermez noshad Liniment [لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Capsicum minimum به زودی ...
Roghan e ostokhodoos noshad Liniment [لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Lavandula angustifolia mill به زودی ...
Roghan e siah daneh noshad Liniment [لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Nigella sativa به زودی ...
Roghan e zanjabil noshad Liniment [لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Zingiber officinale Roscoe به زودی ...
Roghan e nana felfeli noshad Liniment [لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد] داروسازی گنجنه عصاره طبیعت Mentha Piperita به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب