محصولات شرکت پایدار فردا

محصولات شرکت پایدار فردا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Capsicum porous plaster Plaster [پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر] پایدار فردا Capsicum arten به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب