محصولات شرکت داروسازی دارو درمان پارس

محصولات شرکت داروسازی دارو درمان پارس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ACNOZ 0.1% 30G GEL [ژل آکنوز 0.1% 30 گرم] داروسازی دارو درمان پارس Adapalene به زودی ...
MELOXICAM DDP 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام دی دی پی 7.5 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Meloxicam به زودی ...
MELOXICAM DDP 15MG TAB [قرص ملوکسی کام دی دی پی 15 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Meloxicam به زودی ...
MEBECOL 135MG TAB [قرص مبکل 135 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Mebeverine به زودی ...
MOTIVIN 10MG TAB [قرص موتیوین 10 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Domperidone به زودی ...
MICRONEM (500+500)MG VIAL [ویال میکرونم 500+500 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Imipenem+Cilastatin به زودی ...
BUPRENORPHINE/NALOXONE DAROU DARMAN PARS 8/2 MG TA [قرص بوپرنورفین/نالکسون دارو درمان پارس 8/2 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Buprenorphine+Naloxone به زودی ...
Capsaicin 0.025-%30gr Cream [کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم] داروسازی دارو درمان پارس Capsicum به زودی ...
Figitol 120ml Syrup [شربت فیژیتول 120 میلی لیتر] داروسازی دارو درمان پارس Ficus carica به زودی ...
Figitol 60ml Syrup [شربت فیژیتول 60 میلی لیتر] داروسازی دارو درمان پارس Ficus carica به زودی ...
Figitol200ml Syrup [شربت فیژیتول 200 میلی لیتر] داروسازی دارو درمان پارس Ficus carica به زودی ...
Figplus Syrup [شربت فیگ پلاس] داروسازی دارو درمان پارس Ficus carica+Alhagi psedalhagi به زودی ...
Green Tea Health Pioners Tablet [قرص گرین تی هلس پایونرز] داروسازی دارو درمان پارس Camellia Sinensis به زودی ...
Aloe vera Gel [ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس] داروسازی دارو درمان پارس Aloe barbadensis به زودی ...
Capsaicin 0.025-%60gr Cream [کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم] داروسازی دارو درمان پارس Capsicum به زودی ...
Capsaicin 0.075-%30gr Cream [کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم] داروسازی دارو درمان پارس Capsicum به زودی ...
Capsaicin 0.075-%60gr Cream [کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم] داروسازی دارو درمان پارس Capsicum به زودی ...
Alzinor 10mg Tablet [قرص آلزینور 10 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Vinpocetine به زودی ...
Alzinor 5mg Tablet [قرص آلزینور 5 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Vinpocetine به زودی ...
Thymusan60 Syrup [شربت تیموران 60] داروسازی دارو درمان پارس Thymus vulgaris+Honey به زودی ...
Oliviapain MO Lotion [لوسیون اولیوا پین] داروسازی دارو درمان پارس Olea europaea L+ Honey+ Cinnamomum camphora+ Menthol به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب