محصولات شرکت سیمرغ داروی عطار

محصولات شرکت سیمرغ داروی عطار

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
CALMERZ 50 Tablet [قرص روکشدار کالمز ۵۰ عددی] سیمرغ داروی عطار Calcium به زودی ...
Sim Liver 140 MG Tablet [قرص سیم لیور 140 میلی گرم] سیمرغ داروی عطار Silybum marianum به زودی ...
Ferrosomal Drop [قطره فروزومال (فروسومال)] سیمرغ داروی عطار Ferrous به زودی ...
Sim Liver 240 MG Table [قرص سیم لیور 240 میلی گرم] سیمرغ داروی عطار Silybum marianum به زودی ...
Melatonin SDA 3 MG tablet [قرص ملاتونین سیمرغ داروی عطار 3 میلی گرم] سیمرغ داروی عطار Melatonin به زودی ...
Attentalin Oral Syrup [شربت آتنتالین] سیمرغ داروی عطار Valeriana officinalis+ Passiflora incarnata+ Humulus lupulus+ Melissa officinalis به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب