محصولات شرکت داروسازی نیاک

محصولات شرکت داروسازی نیاک

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Cynarol Tablet [قرص سینارول] داروسازی نیاک Cynara scolymus به زودی ...
Psyllium musciloid Powder [پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک] داروسازی نیاک Plantago ovata Foesk به زودی ...
Alicom S.C. Tablet [قرص روکشدار آلیکوم] داروسازی نیاک Allium sativum به زودی ...
Kamil Cream [کرم کامیل] داروسازی نیاک Matricaria recutita L به زودی ...
Capoderm Ointment [پماد کاپودرم] داروسازی نیاک Capsicum به زودی ...
Valiflor S.C. Tablet [قرص روکشدار والی فلور] داروسازی نیاک Valeriana officinalis+ Passiflora incarnata به زودی ...
Tebokan S.C. Tablet [قرص روکشدار تبوکان] داروسازی نیاک Ginkgo biloba به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب