محصولات شرکت ادیب اکسیر

محصولات شرکت ادیب اکسیر

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Adib derm Ointment [پماد ادیب درم] ادیب اکسیر Coriandrum sativum+Solanum nigrum+Rosa canina+Cinnamomum camphora به زودی ...
ADIB ANTI WART Ointment [پماد ضد میخچه و زگیل ادیب] ادیب اکسیر Acetic Acid به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب