محصولات شرکت داروسازی نوتک فار

محصولات شرکت داروسازی نوتک فار

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Culic 120ml Syrup [شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری] داروسازی نوتک فار Glycyrrhiza glabra+Thymus vulgaris+Pimpinella anisum به زودی ...
Migraphar 240 mg Capsule [کپسول میگرافار 240 میلی گرم] داروسازی نوتک فار Tanacetum Parthenium+Matricaria recutita به زودی ...
Bisalen 30 gr Ointment [پماد بیزالن 30 گرم] داروسازی نوتک فار Zingiber officinale Roscoe به زودی ...
Recubizul 20gr Ointment [پماد رکوبیزول 20 گرم] داروسازی نوتک فار Matricaria recutita+Calendula officinalis به زودی ...
Recolic 120 ml Syrup [شربت ریکولیک 120 میلی لیتر] داروسازی نوتک فار Matricaria recutita+Pimpinella anisum به زودی ...
Hypophar Capsule [کپسول هیپوفار] داروسازی نوتک فار Olea europaea به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب