محصولات شرکت سلامت گستر آرتیمان

محصولات شرکت سلامت گستر آرتیمان

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Anti Forget Capsule [کپسول آنتی فورگت - آنتی فرگت] سلامت گستر آرتیمان Ginkgo biloba به زودی ...
Zingaman Appetizer Syrup [شربت اشتها آور زینگامان] سلامت گستر آرتیمان Robinia + Spirulina+ Turmcric+ Chicory+ Fenugrcck به زودی ...
Zingavish Syrup [شربت زینگاویش] سلامت گستر آرتیمان Thymus spp+Hedera helix+Althaea officinalis به زودی ...
Tan Less Capsule [کپسول تن لس] سلامت گستر آرتیمان Celery+ Caraway+Green Tea+ Carum Copticum به زودی ...
Green Less Capsule [کپسول گرین لس] سلامت گستر آرتیمان Camellia Sinensis به زودی ...
Zinlin Syrup [شربت زینلین] سلامت گستر آرتیمان Ficus carica به زودی ...
Booster Liver Capsule [کپسول بوستر لیور] سلامت گستر آرتیمان Silybum marianum+Cynara scolymus+Curcuma longa به زودی ...
Green Tea Tashak Capsule [کپسول چای سبز تاشک] سلامت گستر آرتیمان Camellia Sinensis به زودی ...
Zilpa Capsule [کپسول زیلپا] سلامت گستر آرتیمان Vitex negondo به زودی ...
Rasa Sinex Nasal Spray [اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس] سلامت گستر آرتیمان Nigella sativa به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب