محصولات شرکت عرفان طب پارس

محصولات شرکت عرفان طب پارس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Curcumin Fluid Gel 2% Gel [ژل کورکومین فلوئید 2%] عرفان طب پارس Curcuma longa به زودی ...
ZOLEDRONIC ACID 5MG OrphaTeb Solution for Infusion [محلول تزریقی زولدرونیک اسید عرفا طب 5 میلی گرم] عرفان طب پارس Zoledronic Acid به زودی ...
CALCITRIOL ORPHATEB 1MCG/ML Amp [آمپول کلسی تریول عرفاطب 1 میکروگرم/میلی لیتر] عرفان طب پارس Calcitriol به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب