محصولات شرکت Viva Nutraceuticals

محصولات شرکت Viva Nutraceuticals

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel [سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم)] Viva Nutraceuticals Silybum marianum به زودی ...
Tranquilia Capsule [کپسول ترانکویلیا-ترانکولیا] Viva Nutraceuticals 5HTP+Melatonin+Vitamin به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب