محصولات شرکت داروسازی سپیداج

محصولات شرکت داروسازی سپیداج

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
AZELADERM 20% 30G CREAM [کرم آزلادرم 20% 30 گرم] داروسازی سپیداج Azelaic Acid به زودی ...
MINOXIDIL-SEPIDAJ 2% 60ML TOP SOL [محلول موضعی ماینوکسیدیل-سپیداج 2% 60 میلی لیتر] داروسازی سپیداج Minoxidil-Topical به زودی ...
MINOXIDIL-SEPIDAJ 5% 60ML TOP SOL [محلول موضعی ماینوکسیدیل-سپیداج 5% 60 میلی لیتر] داروسازی سپیداج Minoxidil-Topical به زودی ...
CLINDAMYCIN-SEPIDAJ 1% 60ML TOP SOL [محلول موضعی کلیندامایسین-سپیداج 1% 60 میلی لیتر] داروسازی سپیداج Clindamycin به زودی ...
GENTIAN VIOLET-SEPIDAJ 1% SOLUTION [محلول جنتیان ویولت-سپیداج 1%] داروسازی سپیداج Viola Crystallina به زودی ...
ERYTHROMYCIN-SEPIDAJ 4% TOP SOL [محلول موضعی اریترومایسین-سپیداج 4%] داروسازی سپیداج Erythromycin-Topical به زودی ...
ERYTHROMYCIN SEPIDAJ 2% 60ML TOP SOL [محلول موضعی اریترومایسین سپیداج 2% 60 میلی لیتر] داروسازی سپیداج Erythromycin-Topical به زودی ...
COLLODION-SEPIDAJ 1L SOLUTION [محلول کلودیون-سپیداج 1 لیتر] داروسازی سپیداج COLLODION به زودی ...
Bronchosept Topical Solution [محلول موضعی برنکوسپت] داروسازی سپیداج Salvia officinalis+Thymus vulgaris+Mentha piperita به زودی ...
IBSepi Oral Solution [محلول خوراکی آی بی سپی] داروسازی سپیداج Angelica archangelica+Matricaria recutita به زودی ...
Varico-heal Topical gel [ژل موضعی واریکو-هرب] داروسازی سپیداج Ruscus aculeatus به زودی ...
Dermosore Topical Solution [محلول موضعی درموسور] داروسازی سپیداج Picea sp+Camphor به زودی ...
Honeskin Cream [کرم هان اسکین] داروسازی سپیداج Aloe vera+Olea europaea+Honey به زودی ...
Matrisol Topical Solution [محلول موضعی ماتریسول] داروسازی سپیداج Chamomilla recutita به زودی ...
Urospasmed Capsule [کپسول یوروسپاسمد] داروسازی سپیداج Sabalae serrulatae+Echinacea angustifolia+Trospium chloride به زودی ...
Masagel Cream [کرم ماساژل] داروسازی سپیداج Symphytum officinale به زودی ...
Sepi Climax Topical gel [ژل موضعی سپی کلیماکس] داروسازی سپیداج L.Arginine+Menthol+Methyl nicotinate به زودی ...
Nice Dream Capsule [کپسول نایس دریم] داروسازی سپیداج Valeriana officinalis+Crataegus monogyn به زودی ...
Cold cough sepidaj Ointment [پماد کلد کاف سپیداج] داروسازی سپیداج Eucalyptus globulus+Rosmarinus officinalis به زودی ...
Eucalyptus 14% Inhaler [اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج] داروسازی سپیداج Eucalyptus globulus+Mentha piperita+Rosmarinus officinalis+Gaultheria procumbens به زودی ...
Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler [محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج] داروسازی سپیداج Eucalyptus globulus+Rosmarinus officinalis به زودی ...
Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler [محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج] داروسازی سپیداج Eucalyptus globulus+Rosmarinus officinalis به زودی ...
Baby sleep sepidaj Syrup [شربت بی بی اسلیپ سپیداج] داروسازی سپیداج Passiflora incarnata+Melissa officinalis+Matricaria chamomilla به زودی ...
OPIUCOUGH Syrup [شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف)] داروسازی سپیداج Glycyrrhiza glabra+Droserae ramentacea+Eucalyptus sp+ Mentha piperita به زودی ...
PIDROLAX 70 G FOR ORAL SOLUTION [پودر پیدرولاکس 70 گرم] داروسازی سپیداج Polyethylene Glycol به زودی ...
شرکت داروسازی سپیداج
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب