محصولات شرکت داروسازی سبز دارو اسپادانا

محصولات شرکت داروسازی سبز دارو اسپادانا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Slim ful Capsule [کپسول اسلیم فول] داروسازی سبز دارو اسپادانا Malus orientalis+Camellia sinensis+Ascophyllum nodosum به زودی ...
Broncoldin Syrup [شربت برونکولدین] داروسازی سبز دارو اسپادانا Thymus vulgaris+Primula officinalis به زودی ...
Hemrex Ointment [پماد همرکس] داروسازی سبز دارو اسپادانا Hamamelis virginiana به زودی ...
Rosamint Ointment [پماد رزامینت] داروسازی سبز دارو اسپادانا Rosmarinus officinalis به زودی ...
Calandunix Cream [کرم کالاندونیکس] داروسازی سبز دارو اسپادانا Calendula officinalis+Althaea officinalis+Malva sylvestris+Plantago major+ Juglans nigra به زودی ...
Lovig Capsule [کپسول لاوویگ (لاویگ)] داروسازی سبز دارو اسپادانا Panax ginseng+Ginkgo biloba+Saw palmetto+ Crataegus oxyacantha+ Cuscuta epithymum+ Epimedium gradiflorum+ Erythroxylum eatuaba+ Muira puama به زودی ...
Liverhealth G Capsule [کپسول لیورهلس] داروسازی سبز دارو اسپادانا Silybum marianum به زودی ...
Soymenopause 250 mg Capsule [کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم] داروسازی سبز دارو اسپادانا Glycine Soja به زودی ...
Laxfull Capsule [کپسول لاکس فول] داروسازی سبز دارو اسپادانا Cassia angustifolia+Coriandrum sativum به زودی ...
Jootanci Topical solution [محلول موضعی جوتانسی] داروسازی سبز دارو اسپادانا Rosmarinus officinalis+Mentha spicata به زودی ...
Bronsban Syrup [شربت برونسبان] داروسازی سبز دارو اسپادانا Hedera helix به زودی ...
Prostex Capsule [کپسول پروستکس] داروسازی سبز دارو اسپادانا Serenoa repens به زودی ...
Herpamelis 10gr Gel [ژل هرپاملیس 10 گرم] داروسازی سبز دارو اسپادانا Melissa Officinalis به زودی ...
Phytovagex Suppository [شیاف فیتوواژکس] داروسازی سبز دارو اسپادانا Nigella sativa به زودی ...
Dentagel Gel [ژل دنتاژل] داروسازی سبز دارو اسپادانا Syzygium aromaticum+Mentha piperita به زودی ...
SLIMTEX Capsule [کپسول اسلیم تکس] داروسازی سبز دارو اسپادانا Green Coffee+Coffea arabia به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب